Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

21. jednání

- Město Hejnice –

 

U S N E S E N Í

z 21. zasedání Rady města Hejnice konaného dne 5. prosince 2022 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města

Rada města pod usnesením č.

245/2022 PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 151, 228/2022 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 212, 225, 229, 230, 231, 233, 234, 236, 237, 239, 240, 241, 242, 243/2022PROJEDNALA kontrolu usnesení a ruší usnesení č.:  232/2022

246/2022 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ zprávu o plnění daní a místních poplatků za rok 2022. Ukládá starostovi předložit zprávu ZM ke schválení.

247/2022 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ plán práce ZM na rok 2023 a PROJEDNALA A SCHVÁLILA plán práce RM na rok 2023. Ukládá starostovi předložit plán práce ZM ke schválení.

248/2022 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ zprávu starosty o činnosti SBH a MH za rok 2022.

249/2022 PROJEDNALA Zásady poskytování dotací a finančních příspěvků z rozpočtu města Hejnice platné na rok 2023. Ukládá starostovi předložit zásady ZM ke schválení.

250/2022  PROJEDNALA žádost Miroslav Prošek Řeznictví a Uzenářství Frýdlant, IČ 13483269 týkající se pronájmu nebytového prostoru prodejny v Jizerská čp. 300, Hejnice a žádost SCHVÁLILA na dobu určitou od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2027. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.

251/2022 PROJEDNALA A SCHVÁLILA nové znění Ceníku vstupného koupaliště Hejnice s účinností od 1. ledna 2023.

252/2022 PROJEDNALA A SCHVÁLILA žádost týkající se pronájmu parkovacího místa v Jizerská čp. 5, Hejnice na dobu určitou od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2024 a se žádostí SOUHLASÍ při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru žadatelku informovat a vypracovat novou nájemní smlouvu.

253/2022 PROJEDNALAžádost týkající se pronájmu pozemku části zahrady p. č. 932/4 v k. ú. Hejnice ke zřízení zahrádky a se žádostí SOUHLASÍ při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.

254/2022 ROZHODLA o záměru města pronajmout sklad ve dvoře domu v čp. 387, P. Bezruče, Hejnice na pozemku p. č. st. 491. Ukládá tajemníkovi záměr města nebytový prostor pronajmout zveřejnit.

255/2022 PROJEDNALA A SOUHLASÍ s návrhem vlastníka rybníku v areálu Střední školy Jana Blahoslava, Jednoty bratrské IČO 47475111 na změnu názvu u vodní nádrže v areálu školy na rybník Brožík. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele a ve věci dále jednat.

256/2022 PROJEDNALA A SCHVÁLILA Přílohu č. 2 Organizačního řádu městského úřadu Hejnice týkající se Personálních potřeb MěÚ a organizaci MěÚ, s platností od 5. prosince 2022.

257/2022 PŘIDĚLILA byt o velikosti 1+kk č.  v Hejnicích. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku.

258/2022 PŘIDĚLILA byt o velikosti 2+kk v Hejnicích. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.

259/2022 PŘIDĚLILA byt o velikosti 3+1 v Hejnicích. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku.

260/2022 PROJEDNALA A SCHVÁLILA prodej nepotřebného vybavení – Sněhové radlice za traktor, obci Heřmanice, čp. 2 Heřmanice, IČ 00672068 za cenu 10.000,- Kč. Ukládá finančnímu odboru vystavit účetní dokumenty a prodej realizovat.

 

Jaroslav Demčák-       starosta

Ing. Lucie Podhorová, MSc.    -    místostarostka


7.12.2022 16:42:19 | přečteno 35x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load