Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

20. jednání

- Město Hejnice –

 

U S N E S E N Í

z 20. zasedání Rady města Hejnice konaného dne 21. listopadu 2022 v 15.00 hodin v kanceláři starosty města.

Rada města pod usnesením č.

227/2022 PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 151, 212, 225/2022 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 209, 210, 211, 213, 214, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 223, 224, 226/2022 PROJEDNALA kontrolu usnesení a ruší usnesení č.: 222/2022

228/2022 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ návrh rozpočtu města na rok 2023. Ukládá starostovi předložit návrh rozpočtu ZM ke schválení a tajemníkovi zveřejnit.

229/2022 PROJEDNALA A SCHVÁLILA směrnici o Oběhu účetních dokladů s platností od 21.11.2022. Ukládá pracovníkům úřadu se touto směrnicí řídit.

230/2022 PROJEDNALA A SCHVÁLILA smlouvu na zpracování žádosti o dotaci a analýzy potenciálu tvorby odpadů na akci „Vybudování sběrného místa ve městě Hejnice“ s firmou Dotace Snadno, s. r. o., Ořechová 3336, 276 01 Mělník, IČ 0368600. Ukládá starostovi smlouvu podepsat.

231/2022 PROJEDNALA A SCHVÁLILA pronájem nebytových prostor ordinace v čp. 601 Hejnice, na dobu určitou a to od 1. prosince 2022 do 30. listopadu 2027. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.

232/2022 PROJEDNALA žádost týkající se pronájmu nebytového prostoru prodejny na adrese Jizerská, čp. 300, Hejnice a žádost SCHVÁLILA na dobu určitou od 1.  prosince 2022 do 30. listopadu 2027. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.

233/2022 PROJEDNALA A SCHVÁLILA pronájem prostor garáže u P. Bezruče, čp. 387, Hejnice na dobu neurčitou. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.

234/2022 VZALA NA VĚDOMÍ ukončení pronájmu pozemku p. p. č. 3511/2 v k. ú. Hejnice. Ukládá tajemníkovi seznámit s výpovědí finanční odbor.

235/2022 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ informaci ředitele ZŠ a MŠ Hejnice o činnosti této příspěvkové organizace města.

236/2022 PROJEDNALA A SCHVÁLILA na základě „Pravidel pro odměňování ředitele příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Hejnice“ finanční odměnu řediteli této příspěvkové organizace. Ukládá tajemníkovi ředitele příspěvkové organizace města informovat.

237/2022 PROJEDNALA A SCHVÁLILA smlouvu o dílo na zpracování žádosti o podporu a studie proveditelnosti na akci „Odborná učebna a konektivita v ZŠ Hejnice“ s firmou LKA, s. r. o., Jičínská 226/17, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ 07735405. Ukládá starostovi smlouvu podepsat.

238/2022 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ informace týkající se aktuální situace nájemného, dluhů a dlužníků v bytech města. 

239/2022 ROZHODLA o záměru města pronajmout části pozemků p. p. č. 114/3 a 119/1 v k. ú. Hejnice. Ukládá tajemníkovi záměr města zveřejnit.

240/2022 PROJEDNALA A SCHVÁLILA dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu „TDS a BOZP na akci „Hejnice – chodník pro pěší (Ferdinandov)“ a „Rekonstrukce kanalizace Hejnice - od čp. 73 k čp. 348“ s firmou QM-4C, s. r. o., Jeronýmova 62/24, 460 07 Liberec VII – Horní Růžodol, IČ 09686380, který se týká termínu realizace akce. Ukládá starostovi podepsat dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem.

241/2022 PROJEDNALA A SCHVALUJE nájemní smlouvu na pozemek p. p. č. 1366/5 Velký Sloupský potok týkající se projektu „Rekonstrukce mostu u obchodu ve Ferdinandově“ přes Sloupský potok s Lesy České republiky s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Nový Hradec Králové na dobu určitou po dobu rekonstrukce. Ukládá starostovi podepsat příslušnou nájemní smlouvu.

242/2022 PROJEDNALA A SCHVÁLILA Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohodu o umístění stavby s firmou ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, na stavbu s názvem „IV-12-4022637“ týkající se pozemků p. p. č. 765/40 a st. 735 v k. ú. Hejnice. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.

243/2022 PROJEDNALA A SCHVÁLILA návrh na odměny členům družstva psovodů JSDH Hejnice z jejich rozpočtu. Ukládá tajemníkovi velitele družstva psovodů JSDH informovat a finančnímu odboru částky vyplatit.

244/2022 ROZHODLA ustanovit komisi cestovního ruchu. Jmenuje předsedkyní komise Mgr. Šárku Mazánkovou a jako členy komise Ing. Lucii Podhorovou, MSc., Mgr. Alenu Sochorovou, Mgr. Lenku Kubíkovou, paní Lenku Zoreníkovou a pana Zdeňka Polívku.


Jaroslav Demčák        -                starosta

Ing. Lucie Podhorová, MSc.    -  místostarosta24.11.2022 10:25:17 - aktualizováno 24.11.2022 10:26:09 | přečteno 50x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load