Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

2. jednání

- Město Hejnice –

 

U S N E S E N Í

z 2. zasedání Rady města Hejnice konaného dne 17. ledna 2022 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.

 

5/2022 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 2, 3, 4/2022 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 165, 183/2021

6/2022 RM PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ zprávu referenta o přestupcích, zajištění agendy a skutečnost roku 2021.

7/2022 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA Plán kontrolní činnosti na rok 2022 předložený finančním odborem.

8/2022 RM PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ Výroční zprávu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. předloženou tajemníkem za rok 2021. Ukládá tajemníkovi příslušnou zprávu zveřejnit.

9/2022 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA vítěze a výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Hejnice – Stavební úpravy objektu čp. 299 Hejnice, vznik nové bytové jednotky v podkroví“, kterým se stala firma AURUM BUILDING s. r. o., IČ: 24283223, Pětikozly 34, 294 30, Dolní Cetno, s nejnižší nabídkovou cenou 1.962.850,- Kč bez DPH. Ukládá starostovi podepsat s vítězem řízení příslušnou smlouvu o dílo.

10/2022RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA Smlouvu o poskytování služeb na parkovací automat s firmou Saba ClickPark s. r. o., IČ: 28968506, Malešická 2679/49, 130 00, Praha 3 – Žižkov. Ukládá starostovi smlouvu podepsat.

11/2022 RM PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+1 v Hejnicích. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku.

12/2022 RM PROJEDNALA A SCHVALUJE rozpočtové opatření č. 1/2022 dle tabulky v celkové výši příjmů po úpravě 90.162.580,00 Kč a v celkové výši výdajů po úpravě 100.023.000,00 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 9.860.420,00 Kč bude pokryt z finančních prostředků z let minulých.

 


Jaroslav Demčák                     -      starosta

Petr Zoreník                             -      místostarosta

 

 


19.1.2022 10:56:12 | přečteno 103x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load