Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

18. jednání

Město Hejnice –

 

U S N E S E N Í

z 18. zasedání Rady města Hejnice konaného dne 24. října 2022 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.

Rada města pod usnesením č.

196/2022 PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 151/2022 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 174, 178, 192, 193, 194, 195/2022

197/2022 PROJEDNALA A SCHVÁLILA odprodej původních tabletů, které byly určeny pro činnost zastupitele města, uživatelům zařízení za částku 1,- Kč/ks. Jedná se o tablety vedené pod inventárními čísly 557-3-17, 558-3-17, 561-3-17, 563-3-17, 564-3-17 565-3-17, 740-3-16, 566-3-17, 559-3-17. Ukládá finančnímu odboru prodej realizovat.

198/2022 PROJEDNALA A SCHVÁLILA odprodej bundy – inv. č. 920-3-19, kalhot – inv. č. 956-3-20 a obuvi, které byly určeny pro činnost člena krizového řízení města, uživateli vybavení za částku 1,- Kč/ks. Ukládá finančnímu odboru prodej realizovat.

199/2022 PROJEDNALA žádost Hospice sv. Zdislavy, o. p. s., Pod Perštýnem 321/1, 460 01 Liberec týkající se dotace na chod hospice A ROZHODLA se žádosti vyhovět v souladu s usnesením ZM č. 54/2017 částkou 13.350,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit. 

200/2022 PROJEDNALA A SCHVÁLILA vítěze a výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky „Hejnice – Rekonstrukce domovních předávacích stanic“, kterým se stala firma CZECH ENERGY s. r. o., IČ: 27264491 sídlo: Liberecká 2167/18, 466 01 Jablonec nad Nisou, s nejnižší nabídkovou cenou 1.607.620,- Kč bez DPH. Ukládá starostovi podepsat s vítězem řízení příslušnou smlouvu o dílo.

201/2022 PROJEDNALA A SCHVÁLILA žádost týkající se pronájmu parkovacího  v čp. 5 Jizerská, Hejnice na dobu určitou od 1. listopadu 2022 do 31. října 2024 a se žádostí SOUHLASÍ při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru žadatele informovat a vypracovat novou nájemní smlouvu.

202/2022 ROZHODLA o záměru města pronajmout garáž u bytového domu čp. 387, P. Bezruče, Hejnice. Ukládá tajemníkovi záměr města zveřejnit.

203/2022 ROZHODLA o záměru města pronajmout ordinaci praktického lékaře v čp. 601, Hejnice. Ukládá tajemníkovi záměr města zveřejnit.

204/2022 PROJEDNALA A SCHVÁLILA dodatek č. 4 Smlouvy o nájmu části nemovitosti č. 46327C s firmou Vodafone Czech Republic a. s., náměstí Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5 týkající se rozšíření služeb na vysílači umístěném na čp. 532, Sídliště, Hejnice. Ukládá starostovi dodatek smlouvy podepsat.

205/2022 PROJEDNALA A SCHVÁLILA dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na akci „Hejnice – Stavební úpravy objektu č. p. 299 Hejnice – vznik nové bytové jednotky v podkroví“ s firmou AURUM BUILDING s. r. o., IČ: 24283223, Pětikozly 34, 294 30 Dolní Cetno týkající se domluvených víceprací, méněprací a termínu dokončení na díle. Ukládá starostovi dodatek smlouvy podepsat.

206/2022 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ informaci předsedkyně Komise pro cestovní ruch o její činnosti a vyhodnocení turistické a rekreační sezóny 2022.

207/2022 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ zprávu kulturní komise o její činnosti.

Jaroslav Demčák        -   starosta

Ing. Lucie Podhorová, MSc.      -    místostarostka31.10.2022 11:12:06 | přečteno 132x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load