Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

15.jednání

- Město Hejnice –

 

U S N E S E N Í

z 15. zasedání Rady města Hejnice konané dne 12. září 2022 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.

Rada města pod usnesením č.

170/2022 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ informaci ředitele ZŠ a MŠ Hejnice o činnosti této příspěvkové organizace města.

171/2022 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ informaci o přestupcích a sociální oblasti od pracovníka městského úřadu.

172/2022 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 151, 156/2022 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 116, 152, 164, 165, 166, 167, 168, 169/2022

173/2022 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ zprávu o plnění rozpočtu města za I. pololetí r. 2022. Ukládá starostovi předložit zprávu ZM ke schválení.

174/2022 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+2 Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku. 

175/2022 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+kk Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku.

176/2022 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ zprávu místostarosty o zajištěnosti příprav na zimní období na úseku údržby komunikací a chodníků.

177/2022 PROJEDNALA žádost Sboru dobrovolných hasičů Hejnice týkající se poskytnutí finanční dotace na realizaci Memoriálu Alexandra Juklíčka A ROZHODLA se žádost podpořit částkou 4.500,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit. 

178/2022 PROJEDNALA A SCHVÁLILA vítěze a výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Hejnice – Oprava komunikace (ul. Klášterní) od čp. 264 po obratiště Ferdinandov“, kterým se stala firma Eurovia CS, a. s., IČ: 45274924 sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, s nejnižší nabídkovou cenou 3.636.363,- Kč bez DPH. Ukládá starostovi podepsat s vítězem řízení příslušnou smlouvu o dílo.

179/2022 PROJEDNALA žádost týkající se schválení splátkového kalendáře na dlužné nájemné a se žádostí SOUHLASÍ pod podmínkou současného placení řádného nájemného. Ukládá finančnímu odboru připravit splátkový kalendář a tajemníkovi žadatelce odpovědět.

180/2022 PROJEDNALA A SCHVÁLILA žádost týkající se pronájmu parkovacího místa v čp. 5, Jizerská, Hejnice na dobu určitou od 1. října 2022 do 30. září 2024 a se žádostí SOUHLASÍ při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru žadatele informovat a vypracovat novou nájemní smlouvu.

181/2022 PROJEDNALA a vyhodnotila došlé nabídky na pronájem autokempu Hejnice na období 2024 - 2028. Ukládá starostovi předložit nabídky na jednání ZM.

 

Jaroslav Demčák      - starosta

Petr Zoreník              - místostarosta


14.9.2022 14:27:44 - aktualizováno 14.9.2022 14:28:17 | přečteno 149x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load