Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

14. jednání

- Město Hejnice –

 

U S N E S E N Í

z 14. zasedání Rady města Hejnice konané dne 29. srpna 2022 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.


Rada města pod usnesením č.

162/2022 PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 116, 151, 152, 156/2022, PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 182/2021, 134, 135, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 153, 155, 157, 158, 159, 160, 161/2022

163/2022 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ zprávu tajemníka o činnosti a chodu městského úřadu za rok 2021.

164/2022 PROJEDNALA nabídku firmy MANUS Prostějov, spol. s r.o., Za drahou 4332/4, 796 01 Prostějov, IČ: 47900440 týkající se instalace bezbariérové zvedací plošiny do objektu zdravotního střediska a s nabídkou SOUHLASÍ. Ukládá starostovi podepsat smlouvu o dílo.

165/2022 PROJEDNALAžádost týkající se dotace na cyklistický závod Smědava Cup 2022 a s žádostí SOUHLASÍ formou dotace ve výši 3.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit.

166/2022 PROJEDNALA žádost týkající se pronájmu vestibulu městského kina dne 14. září 2022 za účelem besedy s občany a s pronájmem SOUHLASÍ při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat. 

167/2022 PROJEDNALA žádost zapsaného spolku Za lepší Hejnice týkající se podpory kulturní akce – Hejnické babí léto, konané dne 17. září 2022 A ROZHODLA se akci podpořit bezplatným pronájmem divadelní přístavby, kina s WC, technickým vybavením a veřejného prostranství před bývalým hotelem Perun. Ukládá tajemníkovi odpovědět žadateli.

168/2022 PROJEDNALA A ZVEŘEJNILA záměr města pronajmout pozemek p. p. č. 247 v k. ú. Hejnice. Ukládá tajemníkovi záměr města zveřejnit.

169/2022 PROJEDNALA A ZVEŘEJNILA záměr města pronajmout část pozemku p. p. č. 512/5 v k. ú. Hejnice. Ukládá tajemníkovi záměr města zveřejnit.

 

Jaroslav Demčák          - starosta

Petr Zoreník                  - místostarosta31.8.2022 13:59:00 | přečteno 114x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load