Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

13. jednání

- Město Hejnice –

 

U S N E S E N Í

z 13. zasedání Rady města Hejnice konaného dne 20. června 2022 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.

Rada města pod usnesením č.:

143/2022 PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.:182/2021 a 116, 134, 135/2022 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.:

131, 132, 133, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142/2022

 

144/2022

PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ informaci o plnění usnesení RM a ZM předložené tajemníkem městského úřadu.

 

145/2022

PROJEDNALA A SCHVÁLILA Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohodu o umístění stavby s firmou ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, na stavbu s názvem „IV-12-4022685/003“ týkající se pozemku p. p. č. 1345 v k. ú. Hejnice. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.

146/2022

PROJEDNALA žádost týkající se pronájmu parkovacího místa v čp. 5, Jizerská, Hejnice na dobu určitou od 1. července 2022 do 30. června 2024 a se žádostí SOUHLASÍ při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.

147/2022

PROJEDNALA žádost týkající se pronájmu parkovacího místa  v čp. 5, Jizerská., Hejnice na dobu určitou od 1. června 2022 do 31. května 2024 a se žádostí SOUHLASÍ při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.

148/2022

PROJEDNALA žádost týkající se pronájmu parkovacích míst a č. 3 v čp. 5 Jizerská, Hejnice na dobu určitou od 1. července 2022 do 30. června 2024 a se žádostí SOUHLASÍ při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru žadatele informovat a vypracovat novou nájemní smlouvu.

149/2022

PROJEDNALA žádost týkající se schválení splátkového kalendáře na dlužné nájemné a se žádostí SOUHLASÍ pod podmínkou současného placení řádného nájemného. Ukládá finančnímu odboru připravit splátkový kalendář a tajemníkovi žadatelce odpovědět.

150/2022

PROJEDNALA A SCHVÁLILA pronájem části pozemku p. č. 256/1 v k. ú. Hejnice  pro stánkový prodej na období červen – září 2022. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.

151/2022

PŘIDĚLUJE byt o velikosti 3+1 Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.

152/2022

PROJEDNALA žádost a situaci týkající se nájemníka a jeho aktuálních problémů s úhradou nájemného a životní situace. Ukládá sociálnímu úseku ve věci dále jednat.

153/2022

PROJEDNALA žádost týkající se úpravy koupelny z důvodu zdravotní indispozice nájemníka A ROZHODLA se žádosti vyhovět. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatelku a referentku správy majetku.

154/2022

PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ informaci o zajištění prázdninového provozu mateřských škol v Hejnicích předloženou ředitelem příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Hejnice.

155/2022

PROJEDNALA A SCHVÁLILA zadávací dokumentaci na pronájem Autokempu Hejnice a upřesnila podmínky. Ukládá starostovi zveřejnit záměr města autokemp pronajmout.

 

Jaroslav Demčák         -   starosta

Petr Zoreník         -     místostarosta


             


8.8.2022 14:18:11 - aktualizováno 8.8.2022 14:19:43 | přečteno 80x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load