Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

12. jednání

- Město Hejnice –

 

U S N E S E N Í

z 12. zasedání Rady města Hejnice konaného dne 8. června 2022 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.Rada města pod usnesením č.:

128/2022 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ informaci ředitele Střední školy Jana Blahoslava o činnosti této organizace v Hejnicích.

129/2022 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 182/2021 a 116/2022 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 99, 121, 122, 124, 125, 126, 127/2022

130/2022 VZALA NA VĚDOMÍ informaci starosty o zajištění schválených akcí města pro rok 2022.

131/2022 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+1 v Hejnicích. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.

132/2022 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+kk v Hejnicích. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku.

133/2022 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+kk v Hejnicích. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku.

134/2022 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ závěrečný účet hospodaření města Hejnice za rok 2021. Ukládá starostovi předložit závěrečný účet ZM ke schválení.

135/2022 PROJEDNALA A SCHVALUJE návrh ocenění „Pocta starosty města“ podle podkladů Kulturní komise města. Ukládá starostovi předat ocenění zvoleným osobnostem.

136/2022 PROJEDNALA A SCHVÁLILA ceník ekonomických činností města Hejnice, účinný od 9. června 2022. Ukládá tajemníkovi seznámit s ním zaměstnance města.

137/2022 PROJEDNALA žádost týkající se proplacení nákladů spojených s rekonstrukcí rozvodů elektřiny v jejím pronajatém bytě a SOUHLASÍ s úhradou materiálu použitého při rekonstrukci. Ukládá finančnímu odboru zajistit proplacení nákladů.

138/2022 PROJEDNALA A SCHVÁLILA Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohodu o umístění stavby s firmou ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, na stavbu s názvem „LB_Hejnice, ppč. 74/1, kNN, SS201-IV-12-4022121“ týkající se pozemků p. p. č. 79/5, 74/4 v k. ú. Hejnice. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.

139/2022 PROJEDNALA žádost Římskokatolické farnosti Hejnice týkající se dotace na Kulturní a společenskou činnost chrámu Navštívení Panny Marie v Hejnicích a ROZHODLA se žádosti vyhovět částkou 50.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit. 

140/2022 PROJEDNALA A SCHVÁLILA žádost ředitele ZŠ a MŠ Hejnice o vyřazení z evidence neschválené klouzačky v areálu MŠ Zvoneček a určuje odkupní cenu 500,- Kč. Ukládá tajemníkovi informovat ředitele PO.

141/2022 PROJEDNALA A SOUHLASÍ s žádostí týkající se umístění stavby kůlny na pronajatém pozemku zahrady p. p. č. 932/4 v k. ú. Hejnice. Ukládá tajemníkovi žadatelům odpovědět.

142/2022 PROJEDNALA A SCHVÁLILA žádost týkající se pronájmu parkovacího místa v čp. 5, Jizerská, Hejnice na dobu určitou od 1. července 2022 do 30. června 2024 a se žádostí SOUHLASÍ při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru žadatelku informovat a vypracovat novou nájemní smlouvu.

Jaroslav Demčák     - starosta 

Petr Zoreník             - místostarosta


 


13.6.2022 11:28:19 | přečteno 184x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load