Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

10. jednání

- Město Hejnice –

 

U S N E S E N Í

z 10. zasedání Rady města Hejnice konaného dne 11. května 2022 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.

 


Rada města pod usnesením č.:

 

102/2022 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ informaci ředitele organizace Středisko ekologické výchovy STŘEVLIK Hejnice o činnosti této organizace ve městě.

103/2022 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ informace o činnosti Komise cestovního ruchu.

104/2022 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ informaci referentky cestovního ruchu o zajištění rekreační a turistické sezóny 2022.

105/2022 VZALA NA VĚDOMÍ informaci předsedkyně Kulturní komise o přípravě a organizačním zajištění Hejnických slavností 2022.

106/2022 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2+kk Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku.

107/2022 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+kk , Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.

108/2022 PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 182/2021 a 99/2022 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 92, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101/2022

109/2022 PROJEDNALA A SCHVÁLILA ceník ekonomických činností města Hejnice, platný od 12. května 2022. Ukládá tajemníkovi seznámit s ním zaměstnance úřadu.

110/2022 PROJEDNALA žádost spolku Centrum Mateřídouška týkající se poskytnutí nutného technického zabezpečení v rámci akce „Pohádkový les 2022“, který proběhne dne 28. května 2022 a s poskytnutím technického vybavení SOUHLASÍ. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat.

111/2022 PROJEDNALA žádost týkající se odpuštění nájemného za měsíce, kdy probíhá rekonstrukce prostor ordinace a příslušenství gynekologické ambulance a SOUHLASÍ s tím, aby do termínu předání funkční ambulance byl odpuštěn nájem z prostor. Ukládá tajemníkovi informovat žadatelku a finanční odbor.

112/2022 PROJEDNALA žádost  týkající se pronájmu části pozemku p. p. č. 512/13 v k. ú. Hejnice a s žádostí NESOUHLASÍ. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele.

113/2022 PROJEDNALA A SCHVÁLILA Smlouvu o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje – program 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji v roce 2022 č. OLP/1929/2022 na projekt „Jazzový večer v Hejnicích“ s Libereckým krajem. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.

114/2022 PROJEDNALA A SCHVALUJE Návštěvní řád workoutového hřiště v Hejnicích. Ukládá místostarostovi zajistit osazení návštěvního řádu v místě sportoviště.

115/2022 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ zprávu ředitele příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Hejnice týkající se nápravy zjištěných nedostatků z veřejnoprávní kontroly této příspěvkové organizace.

116/2022 PROJEDNALA žádost  týkající se odstranění objektu garáže na pozemku p. p. č. 765/24 v k. ú. Hejnice a s žádostí SOUHLASÍ. Ukládá místostarostovi realizovat demontáže a tajemníkovi informovat žadatele.

117/2022 PROJEDNALA A SCHVÁLILA Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohodu o umístění stavby s firmou ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, na stavbu s názvem „LB_Hejnice, ppč. 922/1, SS100, kNN, SS101_IV-12-4022142“ týkající se pozemku p. č. 1321/1 v k. ú. Hejnice. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.

 

 

 

Jaroslav Demčák    -    starosta

Petr Zoreník          -     místostarosta

 


17.5.2022 11:13:24 | přečteno 231x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load