Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

jednání 30.prosince

- Město Hejnice –

 

U S N E S E N Í

ze zasedání Rady města Hejnice konaného 30. prosince 2021 v 09.00 hodin v kanceláři starosty města


Rada města:

 

287/2021 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 249, 262, 263, 265, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286/2021 a ponechává ve sledování usnesení č.: 165, 176, 182/2021

288/2021 PROJEDNALA A SCHVÁLILA rozpočtové opatření číslo 7/2021, které upravuje položky ke konci účtovacího období. Rozpočet je nyní v celkové výši příjmů po úpravě 85.457.174,45,- Kč a v celkové výši výdajů po úpravě 88.495.126,36,- Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 3.037.951,91,- Kč bude hrazen z přebytků minulých let.

289/2021 PROJEDNALA A SCHVÁLILA cenovou přílohu pro rok 2022 ke smlouvě o dílo č. S02F200451 mezi objednatelem městem Hejnice a zhotovitelem firmou FCC Česká republika, spol. s.r.o., Ďáblická 791/89, Praha 8, provozovna Frýdlant. Ukládá starostovi příslušnou cenovou přílohu podepsat.

290/2021 SCHVALUJE pronájem nebytových prostor ordinace ženského lékaře v čp. 445, Nádražní, Hejnice, firmě GynLib s. r. o.  na dobu určitou a to od 1. dubna 2022 do 31. března 2027. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku.

291/2021 PROJEDNALA žádost  týkající se pronájmu nebytového prostoru lékárny v čp. 303, Jizerská, Hejnice a žádost SCHVÁLILA na dobu určitou od 1. ledna 2022 do 31. 12. 2027. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku.

292/2021 PROJEDNALA A SCHVÁLILA žádost týkající se pronájmu parkovacího místa  v čp. 5, Jizerská, Hejnice na dobu určitou od 1. ledna 2022 do 31. prosince. 2023 a se žádostí SOUHLASÍ při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru žadatele informovat a vypracovat novou nájemní smlouvu.

293/2021 PROJEDNALA A SCHVÁLILA úpravu výše příspěvku pro nájemníky městských bytů na rekonstrukci umakartových bytových jader na 60.000,- Kč. Ukládá finančnímu odboru úpravou se řídit.

 

Jaroslav Demčák                            - starosta

Petr Zoreník                                    - místostarosta3.1.2022 12:42:14 | přečteno 142x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load