Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

9. jednání

- Město Hejnice –

 

U S N E S E N Í

z 9. zasedání Rady města Hejnice konaného dne 26. dubna 2021 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.83/2021 RM PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ informaci ředitele organizace Středisko ekologické výchovy STŘEVLIK Hejnice o činnosti této organizace ve městě.

84/2021 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.:  50, 52, 53, 67, 71, 73/2021 242/2020RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 33, 46, 58, 60, 69, 70, 72, 74, 75, 76, 77/2021

85/2021 RM PROJEDNALA žádost spolku Centrum Mateřídouška Hejnice týkající se podpory akce „Pohádková stezka 2021“ A ROZHODLA se žádosti vyhovět částkou 5.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit.

86/2021 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA Kupní smlouvu – Kanalizace pro veřejnou potřebu na stavbu „Prodloužení splaškové kanalizace Ferdinandov, Hejnice, PP 75 délky 133 m“ na pozemcích  p. p. č. 1329 a 905/1 v k. ú. Hejnice“ za cenu 1.000,- Kč. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.

87/2021 RM PROJEDNALAA VYHLÁSILA záměr města pronajmout část pozemku p. č. 905/1 v k. ú. Hejnice. Ukládá tajemníkovi záměr města zveřejnit.

88/2021 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA pronájem části pozemku p. č. 793/28 v k. ú. Hejnice na dobu neurčitou. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku.

89/2021 RM PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+kk v Hejnicích. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.

90/2021 RM STANOVILA s účinností od 1. května 2021 výši nájemného v bytech v majetku města, které prošly rekonstrukcí na 52,- Kč/m2 podlahové plochy. Týká se pouze nových nájemníků. Ukládá finančnímu odboru zapracovat nájemné do nových nájemních smluv.

91/2021 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA smlouvu na zajištění internetových služeb města s firmou  T-Mobile Czech Republic, a.s. na období 36 měsíců. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.

92/2021 PROJEDNALA A SCHVÁLILA pravidla pro odměňování ředitele Základní školy a Mateřské školy, Hejnice, příspěvkové organizace. Ukládá tajemníkovi informovat ředitele PO.

 

 

Jaroslav Demčák                  -              starosta

Petr Zoreník               -          místostarosta28.4.2021 16:14:03 | přečteno 146x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load