Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

7. jednání

- Město Hejnice –

 

U S N E S E N Í

z 7. zasedání Rady města Hejnice konaného dne 29. března 2021

v 16.00 hodin v kanceláři starosty města. 

66/2021 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 242/2020 a 33, 46, 50, 52, 53, 58, 60, /2021 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 57, 59, 61, 62, 64, 65/2021 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a ruší usneseníč.: 63/2021

67/2021 RM PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ zprávu o zhodnocení zimní údržby a úklidu města po zimním období. Ukládá starostovi předložit zprávu ZM ke schválení.

68/2021 RM PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ informace týkající se plánované propagace Hejnic v aktuálním roce.

69/2021 RM PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ ukončení pronájmu pozemku p. p. č. 1312/1 v k. ú. Hejnice Střední školou hospodářskou a lesnickou Frýdlant ke dni 30. červnu 2021. Ukládá tajemníkovi informaci předat finančnímu odboru.

70/2021 RM PROJEDNALA žádost spolku Kultura, z. s. týkající se podpory akce Kultura přežije #kulturaprezije A ROZHODLA se žádosti vyhovět částkou 10.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit. 

71/2021 RM PROJEDNALA výběr nejvýhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Rekonstrukce lávky v Hejnicích“, kterou je nabídka společnosti SANAP s.r.o., IČ: 41324714, s nabídkovou cenou 1.587.692,06 Kč bez DPH A SCHVALUJE Smlouvu o dílo mezi městem Hejnice a společností SANAP s.r.o., IČ: 41324714 se sídlem: Marie Pomocné 297/4, 412 01 Litoměřice a zároveň pověřuje starostu města jejím podpisem.             

72/2021 RM PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ ukončení pronájmu pozemku zahrádky p. p. č. 793/28 v k. ú. Hejnice ke dni 31. března 2021. Ukládá tajemníkovi informaci předat finančnímu odboru a zveřejnit záměr města pozemek pronajmout.

73/2021 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA vítěze a výsledek poptávkového řízení na akci „Administrace akce Rekonstrukce VO 2. etapa v Hejnicích“, kterým se stala firma Metrolux s. r. o., U vinné révy 1776/11, Záběhlice, 106 00 Praha 10, s nejnižší nabídkovou cenou rozepsanou do jednotlivých kroků realizace. Ukládá starostovi podepsat s vítězem poptávky příslušnou smlouvu o dílo.

74/2021 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA odprodej původních tabletů, které byly určeny pro činnost rady města, uživatelům zařízení za částku 1,- Kč/ks. Jedná se o tablety vedené pod inventárními čísly 737-3-16, 738-3-16, 739-3-16, 556-3-17, 560-3-17. Ukládá finančnímu odboru prodej realizovat.

75/2021 RM PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2+1, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku.

76/2021 RM PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ Výroční zprávu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. předloženou tajemníkem za rok 2020. Ukládá tajemníkovi příslušnou zprávu zveřejnit.

77/2021 RM PROJEDNALA žádost týkající se povolení zasklení balkónu v domě v  Hejnicích a s žádostí SOUHLASÍ. Ukládá tajemníkovi informovat finanční odbor a odpovědět žadatelce.

Jaroslav Demčák                -              starosta

Petr Zoreník                  -          místostarosta

 

 


1.4.2021 8:26:44 | přečteno 213x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load