Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

6. jednání

- Město Hejnice –

 

U S N E S E N Í

z 6. zasedání Rady města Hejnice konaného dne 15. března 2021

v 16.00 hodin v kanceláři starosty města. 

51/2021 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 242/2020 a 33, 46, 50/2021 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 49/2021

52/2021 RM PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ zprávu o bezpečnostní situaci na území města. Ukládá starostovi předložit zprávu ZM ke schválení.

53/2021 RM PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ zprávu o požární ochraně na území města. Ukládá starostovi předložit zprávu ZM ke schválení.

54/2021 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy, Hejnice, příspěvkové organizace, za rok 2020. Rada nezjistila, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s § 4 vyhlášky 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.

 55/2021 RM PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Hejnice, za rok 2020. 

56/2021 RM SCHVÁLILA převod hospodářského výsledku ve výši 825.968,91 Kč do rezervního fondu příspěvkové organizace.

57/2021 RM SCHVÁLILA převod z rezervního fondu do fondu investičního příspěvkové organizace ve výši 779.411,57 Kč. Ukládá tajemníkovi informovat ředitele příspěvkové organizace.

58/2021 RM PROJEDNALA A UKLÁDÁ řediteli příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Hejnice odvod finančních prostředků z fondu investičního zpět zřizovateli ve výši 700.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi informovat ředitele příspěvkové organizace.

59/2021 RM PROJEDNALA žádost obecně prospěšné společnosti Zdravotní klaun týkající se podpory činnosti Pravidelných zdravotních klauniád v Krajské nemocnici Liberec A ROZHODLA se žádosti vyhovět částkou 3.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit. 

60/2021 RM PROJEDNALA výběr nejvýhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Hejnice – Rekonstrukce mostu u čp. 234 přes Sloupský potok“, kterou je nabídka společnosti SANAP, s. r. o., IČ: 41324714, se sídlem Marie Pomocné 291/4 Litoměřice, s nabídkovou cenou 2.250.522,93 Kč bez DPH A SCHVALUJE Smlouvu o dílo mezi městem Hejnice a společností SANAP a zároveň pověřuje starostu města jejím podpisem.

61/2021 RM PROJEDNALAžádost nájemkyně týkající se udělení souhlasu k přijetí nového člena do domácnosti žadatelky a k trvalému pobytu a se žádostí SOUHLASÍ. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatelku.

62/2021 RM PROJEDNALA výzvu připojit Hejnice ke kampani „Hodina Země 2021“, týkající se symbolického hodinového zhasnutí veřejného osvětlení 27. března 2021 A ROZHODLA se k výzvě připojit. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a místostarostovi zhasnutí zajistit.

63/2021 RM PROJEDNALA A SCHVALUJE podání žádosti o dotaci z Ministerstva financí z programu „Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury“ na akci „Rekonstrukce bytů v majetku města v čp. 445 a 299 Hejnice “.

64/2021 RM PŘIDĚLUJE byt o velikosti 3+1 , Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku.

65/2021 RM PROJEDNALA žádost  týkající se schválení splátkového kalendáře na dlužné nájemné a se žádostí SOUHLASÍ. Ukládá finančnímu odboru připravit splátkový kalendář a tajemníkovi žadatelce odpovědět.

 

 

 

 

Jaroslav Demčák        -    starosta

Petr Zoreník                -   místostarosta

 

 


17.3.2021 10:36:35 | přečteno 155x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load