Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

5. jednání

- Město Hejnice –

 

U S N E S E N Í

z 5. zasedání Rady města Hejnice konaného dne 1. března 2021 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.37/2021 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 242/2020 a 33/2021 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 26, 27, 29, 31, 32, 34, 35, 36/2021 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a ruší usnesení č.: 28, 30/2021

38/2021 RM PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ zprávu starosty o zajištění přípravy investičních akcí roku 2021.

39/2021 RM PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ zprávu o inventarizaci majetku města za rok 2020.

40/2021 RM PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2+kk v Hejnicích. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku.

41/2021 RM PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2+1 v Hejnicích. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.

42/2021 RM PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+kk v Hejnicích. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.

43/2021 RM PROJEDNALA A SCHVALUJE aktualizaci příloh č. 1, 1a), 1b), 2, podle stavu inventarizace k 31. prosinci 2020, ke zřizovací listině čj. 4/2009 organizace Základní škola a Mateřská škola, Hejnice, okres Liberec, příspěvková organizace.

44/2021 RM PROJEDNALA žádost útulku Azyl Pes Krásný Les týkající se podpory rekonstrukce nemovitostí útulku v roce 2021 A ROZHODLA se žádosti vyhovět částkou 10.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit. 

45/2021 RM PROJEDNALA žádost spolku TAJV, z. s., týkající se podpory akce Sportovní den mládeže s TAJV v Hejnicích A ROZHODLA se žádosti vyhovět částkou 5.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit – po uskutečnění akce. 

46/2021 RM PROJEDNALAžádost společnosti Alza.cz a.s., se sídlem Praha 7 - Holešovice, Jankovcova 1522/53, 170 00 týkající se pronájmu části pozemku p. p. č. 765/25 v k. ú. Hejnice za účelem umístění Alzaboxu a se žádostí SOUHLASÍ při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.

47/2021 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA finanční dar Základní a Mateřské škole Hejnice, přísp. organizaci od firmy Metrostav a. s. Koželužská 2450/4, Praha 8, 180 00 ve výši 15.000,- Kč, který je určen na didaktické učební pomůcky předškolního vzdělávání. Ukládá řediteli ZŠ a MŠ Hejnice uvedenou smlouvu podepsat.

48/2021 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA věcný dar Základní a Mateřské škole Hejnice, přísp. organizaci od firmy JMK ICT, s. r. o., Jaurisova 515/4, Praha 4 Michle, 140 00, v podobě 17 ks starších PC Fujitsu v celkové zůstatkové hodnotě 50.983,- Kč, který je určen na školní vzdělávání. Ukládá řediteli ZŠ a MŠ Hejnice uvedenou smlouvu podepsat.

49/2021 RM PROJEDNALA výběr nejvýhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Opravy místních komunikací – ulice Nádražní a lokalita Skalní město“, kterou je nabídka společnosti STREET s.r.o., IČ: 24663310, s nabídkovou cenou 4.238.431,46 Kč bez DPH A SCHVALUJE Smlouvu o dílo mezi městem Hejnice a společností STREET s.r.o., IČ: 24663310 se sídlem: Srbova 360/1, 180 00 Praha - Libeň a zároveň pověřuje starostu města jejím podpisem.

50/2021 RM PROJEDNALA A POSOUDILA podané návrhy občanů na realizaci v rámci participativní části rozpočtu a ROZHODLA o zařazení do ankety pro hlasování veřejnosti podle tabulky v příloze č. 1 usnesení. A ROZHODLA o posunutí termínů hlasování vzhledem k současným pandemickým opatřením. Ukládá tajemníkovi vyhlásit hlasování veřejnosti.

Jaroslav Demčák                    -               starosta

Petr Zoreník                           -               místostarosta


 

Příloha č. 1 k usnesení 50/2021 z 5. zasedání RM dne 01.03.2021

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET 2020 - 2021

 

 

Návrh

Navrhovatel

Částka

Popis

 

Kryté stání pro kontejnery Ferdinandov

 

 

70.000,- Kč

 

Vybudování krytého stání pro kontejnery na otočce autobusu na Ferdinandově, kde se nachází velké hnízdo separačních kontejnerů.

 

Uliční hodiny v křižovatce u pošty

 

 

75.000,- Kč

 

Osazení uličních veřejných hodin do prostoru křižovatky či parčíku u pošty.

 

Herní prvky pro děti u lesáckých bytovek

 

 

75.000,- Kč

Doplnění dalších herních prvků na dětské hřiště u lesáckých bytovek – tentokrát lanové herní prvky.

 

Kryté stání pro kontejnery Hejnice nad Dělňákem

 

 

70.000,- Kč

Vybudování krytého stání pro kontejnery na křižovatce u přejezdu ke skládce, kde se nachází velké hnízdo separačních kontejnerů.

 

 

Výsadba stromořadí na pozemku za koupalištěm

 

 

75.000,- Kč

Výsadba ovocných nebo jeřábových stromů podél cesty p. č. 1104/11 na pozemku p. č. 1104/10 za koupalištěm. Počet stromů by byl 14 ks.

Vybudování vzpomínkového místa na hřbitově Ferdinandov

 

 

20.000,- Kč

Pořízení kamenného sloupku a výroba středové desky jako návaznost na původní hejnický pomník místním obětem ve světových válkách.

 

Překážky na workoutové hřiště

 

 

75.000,- Kč

Pořízení a osazení překážek na nové workoutové hřiště vedle školy na venkovní posilovací místo pro veřejnost.

 

FreeWifi Hejnice

 

 

50.000,- Kč

Poskytnutí občanům a návštěvníkům Hejnic free wifi konektivitu v parčíku u kostela a přilehlém okolí.

 


4.3.2021 8:40:07 - aktualizováno 4.3.2021 9:49:29 | přečteno 155x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load