Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

4. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

                                                                                                                ze 4. zasedání Rady města Hejnice konaného dne 15.02.2021 v 16.00 hodin v zasedací místnosti města.23/2021 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 242/2020 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22/2021 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a ruší usnesení č.: 14/2021

24/2021 RM PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ informaci ředitele ZŠ a MŠ Hejnice o činnosti této příspěvkové organizace města.

25/2021 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA -  Plán kontrolní činnosti na rok 2021 předložený finančním odborem.

26/2021 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA - Smlouvu na zajištění telekomunikačních služeb města s firmou T-Mobile Czech Republic, a. s. na období 24 měsíců. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.

27/2021 RM PROJEDNALA A ROZHODLA  o záměru města pronajmout ordinaci zubního lékaře v čp. 445, Nádražní ul., Hejnice, na pozemku p.č.st. 560. Ukládá tajemníkovi záměr města zveřejnit. 

28/2021 RM PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2+kkHejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku.

29/2021 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA žádost o výměnu bytů . Ukládá finančnímu odboru vypracovat nové nájemní smlouvy a informovat žadatelky.

30/2021 RM PROJEDNALAžádost útulku AZYL Pes Krásný Les týkající se podpory činnosti v roce 2021 a rozhodla se žádosti vyhovět částkou 10.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit.

31/2021 RM PROJEDNALAžádost Hospice Sv. Zdislavy, o. p. s., Pod Perštýnem 321/1, 460 01 Liberec týkající se dotace na chod hospice a rozhodla se žádosti vyhovět a v souladu s usnesením ZM č. 54/2017 částkou 13.565,- Kč. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit.

32/2021 RM PROJEDNALAžádost Linky bezpečí, z. s., Ústavní 95, 181 00 Praha 8 Bohnice  týkající se dotace na provoz linky bezpečí a rozhodla se žádosti vyhovět částkou 3.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit.

33/2021 RM PROJEDNALA A VYHLÁSILA  záměr města prodat část pozemku p.č. 766/4 v k. ú. Hejnice. Ukládá tajemníkovi záměr města zveřejnit.

34/2021 RM PROJEDNALA žádost města Liberce týkající se podpory jeho kandidatury na Evropské hlavní město kultury 2028.  SOUHLASÍ  a vyslovuje podporu projektu Liberec 2028. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat.

35/2021 RM PROJEDNALA žádost týkající se pronájmu části nebytového prostoru haly služeb v čp. 446, Hejnice na zřízení zkušebny a žádost schválila na dobu určitou od 01.03.2021 do 28.02.2023. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.

36/2021 RM PROJEDNALA návrhy na rozdělení finančních dotací na činnost neziskových, sportovních a volnočasových organizací na území města pro rok 2021. Ukládá starostovi předložit návrhy ZM ke schválení.

 

 

Jaroslav Demčák               -             starosta

Petr Zoreník                      -              místostarosta


25.2.2021 9:16:13 | přečteno 146x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load