Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

3. jednání

 

U S N E S E N Í

                                                                                                               z 3. zasedání Rady města Hejnice konaného dne 27. ledna 202 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.

12/2021 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 236, 290/2020 7, 8, 9, 10, 11/2021RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 242/2020

13/2021 RM PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ zprávu místostarosty o hlavních úkolech roku 2021 z pohledu střediska MH a SBH.

14/2021 RM PROJEDNALA žádost týkající se pronájmu části nebytového prostoru haly služeb v čp. 446, Hejnice na zřízení zkušebny a žádost SCHVÁLILA na dobu určitou od 1. února 2021 do 31. ledna 2023. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.

15/2021 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo týkající se akce „Výstavba nové mateřské školy Hejnice“ s firmou Metrostav a. s., Koželužská 2540/4, 180 00 Praha 8“, který řeší schválené vícepráce a méněpráce formou změnových listů. Ukládá starostovi podepsat příslušný dodatek ke smlouvě o dílo.

16/2021 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA likvidaci vyřazeného majetku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Hejnice na základě předložené žádosti a seznamu vedením organizace. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele.

17/2021 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA Zadávací podmínky a materiály veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Hejnice – Rekonstrukce mostu u čp. 234 přes Sloupský potok“. Ukládá starostovi zveřejnit výběrové řízení.

18/2021 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA Zadávací podmínky a materiály veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Opravy místních komunikací – ulice Nádražní a lokalita Skalní město“. Ukládá starostovi zveřejnit výběrové řízení.

19/2021 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA žádost týkající se umístění dopravního zrcadla na výjezd u boční ulice na silnici Petra Bezruče. Ukládá místostarostovi zajistit osazení zrcadla a tajemníkovi informovat žadatele.

20/2021 RM PŘIDĚLUJE byt o velikosti 3+1 v Hejnicích. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.

 

Jaroslav Demčák      -           starosta

Petr Zoreník             -            místostarosta


 

 


25.2.2021 9:10:23 | přečteno 179x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load