Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

22. jednání

- Město Hejnice –

 

U S N E S E N Í

z 22. zasedání Rady města Hejnice konaného 13. prosince 2021 v 16.00 hodin v kanceláři starosty městaRada města:

 

274/2021 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 266, 267, 268, 269, 270, 271/2021, ponechává ve sledování usnesení č.: 165, 176, 182, 249, 262, 263, 265/2021

275/2021 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ zprávu o činnosti RM a ZM za rok 2021.

276/2021 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ informaci starosty o činnosti Mikroregionu Frýdlantsko a Euroregionu Nisa.

277/2021 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ informaci starosty o činnosti Frýdlantské vodárenské společnosti a. s. za rok 2021 a výhledově v roce 2022.

278/2021 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+kk, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku.

279/2021 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ pravidla pro Participativní část rozpočtu města. Ukládá starostovi výzvu k podávání návrhů zveřejnit.

280/2021 PROJEDNALA žádost týkající se schválení splátkového kalendáře na dlužné nájemné a se žádostí SOUHLASÍ pod podmínkou současného placení řádného nájemného. Ukládá finančnímu odboru připravit splátkový kalendář a tajemníkovi žadatelce odpovědět.

281/2021 PROJEDNALA A SCHVÁLILA Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohodu o umístění stavby s firmou ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, na stavbu č. IP – 12 – 4013328 s názvem „LB_Hejnice, ppč. 168/1, SS100, kNN“ týkající se pozemku p. č. 1321/2 v k. ú. Hejnice. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.

282/2021 ROZHODLA o záměru města pronajmout ordinaci ženského lékaře v čp. 445 Nádražní, Hejnice, na pozemku p. č. st 560. Ukládá tajemníkovi záměr města nebytový prostor pronajmout zveřejnit.

283/2021 ROZHODLA o záměru města pronajmout část pozemku zahrady na pozemku p. č. 765/24. Ukládá tajemníkovi záměr města pozemek pronajmout zveřejnit.

284/2021 PROJEDNALA A SCHVÁLILA žádost na prodloužení nájemní smlouvy na nebytový prostor v čp. 561, Jizerská, Hejnice, k účelu provozování autoservisu a to od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2026. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele. 

285/2021 PROJEDNALA A SCHVÁLILA finanční dar Základní a Mateřské škole Hejnice, příspěvkové organizaci od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., ul. Vojtěšská 245/1, 110 00 Praha 1 ve výši 92.164,- Kč, který je určen pro účely úhrady měsíčních záloh za obědové služby pro období od 29. září 2021 do 30. června 2022. Ukládá řediteli ZŠ a MŠ Hejnice uvedenou smlouvu podepsat.

286/2021 PROJEDNALA A SCHVÁLILA Odpisový plán města Hejnice na rok 2021 včetně odpisového plánu ZŠ a MŠ příspěvkové organizace Hejnice. Ukládá finančnímu odboru se plánem řídit a seznámit s plánem ředitele příspěvkové organizace.

 

 

Jaroslav Demčák                 -  starosta

Petr Zoreník                         -  místostarosta


16.12.2021 11:06:40 | přečteno 116x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load