Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

21. jednání

- Město Hejnice –

 

U S N E S E N Í

z 21. zasedání Rady města Hejnice konaného 29. listopadu 2021 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města


Rada města:

 

261/2021 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 238, 250, 251, 253, 254, 256, 257, 258, 259, 260/2021 PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 165, 176, 182, 249/2021 PROJEDNALA kontrolu usnesení a ruší usnesení č.: 252, 255/2021

262/2021 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ zprávu o plnění daní a místních poplatků za rok 2021. Ukládá starostovi předložit zprávu ZM ke schválení.

263/2021 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ plán práce ZM na rok 2022 A PROJEDNALA A SCHVÁLILA plán práce RM na rok 2022. Ukládá starostovi předložit plán práce ZM ke schválení.

264/2021 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ zprávu místostarosty o činnosti SBH a MH za rok 2021.

265/2021 PROJEDNALA Zásady poskytování dotací a finančních příspěvků z rozpočtu města Hejnice platné na rok 2022. Ukládá starostovi předložit zásady ZM ke schválení.

266/2021 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+kk , Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku.

267/2021 PROJEDNALA A SCHVÁLILA vítěze a výsledek poptávkového řízení na akci projektové dokumentace „Nové přechody na sil. II/290 v ul. Jizerská u čp. 557 a čp. 288 včetně osvětlení“, kterým se stala firma Ing. Filip Kučera, Sokolská 866, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČO 03294927, s nabídkovou cenou 144.000,- Kč, bez DPH. Ukládá starostovi podepsat s vítězem poptávky příslušnou smlouvu o dílo.

268/2021 PROJEDNALA A SCHVÁLILA žádost týkající se pronájmu parkovacího místa v čp. 5 Jizerská, Hejnice na dobu určitou od 1. prosince 2021 do 31. května 2022 a se žádostí souhlasí při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru žadatele informovat a vypracovat novou nájemní smlouvu.

269/2021 PROJEDNALA A ROZHODLA o záměru města pronajmout prostory k podnikání domu v  čp. 303, Jizerská, Hejnice. Ukládá tajemníkovi záměr města nebytový prostor pronajmout zveřejnit.

270/2021 PROJEDNALA žádost pana týkající se schválení splátkového kalendáře na dlužné nájemné a se žádostí SOUHLASÍ pod podmínkou současného placení řádného nájemného. Ukládá finančnímu odboru připravit splátkový kalendář a tajemníkovi žadateli odpovědět.

271/2021 PROJEDNALA A SCHVÁLILA vítěze a výsledek poptávkového řízení na akci projektové dokumentace „Vestavba bytů do podkroví objektu čp. 252 Hejnice, vybudování kotelny včetně rozvodů ÚT, digitalizace celého objektu“, kterým se stala firma Zdeněk Melichar, Hejnice čp. 37, IČO 10426884, s konečnou nabídkovou cenou 184.599,- Kč. Ukládá starostovi podepsat s vítězem poptávky příslušnou smlouvu o dílo.

 

 

 

Jaroslav Demčák            -   starosta

Petr Zoreník                   -    místostarosta

                                     

                 

6.12.2021 9:03:16 | přečteno 199x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load