Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

20. jednání

- Město Hejnice –

 

U S N E S E N Í

z 20. zasedání Rady města Hejnice konaného 15. listopadu 2021 v 16.00 hodin v kanceláři starosty městaRada města:

 

245/2021 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ informaci ředitele ZŠ a MŠ Hejnice o činnosti této příspěvkové organizace města.

246/2021 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ informaci předsedkyně Komise pro cestovní ruch o její činnosti a vyhodnocení turistické a rekreační sezóny 2021.

247/2021 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 232, 233, 235, 236, 237, 239, 240, 241, 243, 244/2021 PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 165, 176, 182, 238/2021 PROJEDNALA kontrolu usnesení a ruší usnesení č.: 234, 242/2021

248/2021 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ zprávu starosty o zajištění inventarizace majetku města.

249/2021 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ návrh rozpočtu města na rok 2022. Ukládá starostovi předložit návrh rozpočtu ZM ke schválení a tajemníkovi zveřejnit.

250/2021 PROJEDNALA A SCHVÁLILA předložený návrh rozpočtu Základní školy a Mateřské školy, Hejnice, okres Liberec, příspěvkové organizace, na rok 2022 a Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na období 2023 – 2024. Ukládá tajemníkovi informovat ředitele příspěvkové organizace a starostovi zapracovat rozpočet do rozpočtu města na rok 2022.

251/2021 PROJEDNALA A ROZHODLA o záměru města pronajmout nebytový prostor v Jizerské ulici, čp. 561 Hejnice. Ukládá tajemníkovi záměr města nebytový prostor pronajmout zveřejnit.

252/2021 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+kk Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku.

253/2021 PROJEDNALA žádost týkající se schválení splátkového kalendáře na dlužné nájemné a se žádostí SOUHLASÍ pod podmínkou současného placení řádného nájemného. Ukládá finančnímu odboru připravit splátkový kalendář a tajemníkovi žadatelce odpovědět.

254/2021 PROJEDNALA žádost Základní umělecké školy Folklorika Liberecko, s. r. o., České mládeže 1096, Liberec VI-Rochlice týkající se umožnění vzniku nové pobočky ZUŠ ve zdejším regionu. Rada města SOUHLASÍ s možností vzniku nové pobočky ZUŠ a ukládá tajemníkovi odpovědět žadateli.

255/2021 PROJEDNALA A SCHVÁLILA vítěze a výsledek poptávkového řízení na akci projektové dokumentace „Vestavba bytů do podkroví objektu čp. 252 Hejnice, vybudování kotelny včetně rozvodů ÚT, digitalizace celého objektu“, kterým se stala firma Zdeněk Melichar, Hejnice čp. 37, IČO 87015757, s nabídkovou cenou 184.599,- Kč, zhotovitel je neplátce DPH. Ukládá starostovi podepsat s vítězem poptávky příslušnou smlouvu o dílo.

256/2021 PROJEDNALA A SCHVÁLILA vítěze a výsledek poptávkového řízení na akci projektové dokumentace „Vestavba bytů do podkroví objektu čp. 96 Hejnice, vybudování kotelny včetně rozvodů ÚT, digitalizace celého objektu“, kterým se stala firma Zdeněk Melichar, Hejnice čp. 37, IČO 87015757, s nabídkovou cenou 177.246,- Kč, zhotovitel je neplátce DPH. Ukládá starostovi podepsat s vítězem poptávky příslušnou smlouvu o dílo.

257/2021 PROJEDNALA žádost majitelky stánku týkající se snížení nájemného v souvislosti s vládními opatřeními a situací kolem koronaviru. S žádostí SOUHLASÍ A ROZHODLA o snížení ročního nájemného o 10 % pro aktuální rok 2021. Ukládá tajemníkovi informovat žadatelku a finanční odbor.

258/2021 PROJEDNALA A SCHVÁLILA Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohodu o umístění stavby s firmou ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, na stavbu č. IV – 12 – 4020829/VB/01 s názvem „LB_Hejnice, ppč. 828, pos DS, kNN, SS100“ týkající se pozemků p. č. 1268/11, 1253/1, 1381 v k. ú. Hejnice. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.

259/2021 PROJEDNALA A SCHVÁLILA ceník ekonomických činností města Hejnice, účinný od 15. listopadu 2021. Ukládá tajemníkovi seznámit s ním zaměstnance města.

260/2021 PROJEDNALA A SCHVÁLILA na základě „Pravidel pro odměňování ředitele příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Hejnice“ finanční odměnu řediteli této příspěvkové organizace. Ukládá tajemníkovi ředitele příspěvkové organizace města informovat.

 

 

Jaroslav Demčák                    -                    starosta

Petr Zoreník                            -                   místostarosta


 

 


19.11.2021 11:19:12 | přečteno 214x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load