Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

19. jednání

- Město Hejnice –

U S N E S E N Í

z 19. zasedání Rady města Hejnice konaného 1. listopadu 2021 v 16.00 hodin v kanceláři starosty městaRada města:

 

228/2021

PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ zprávu o požární ochraně na území města. Ukládá starostovi předložit zprávu ZM ke schválení.

229/2021 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 169, 170, 209, 210, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227/2021 PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 165, 176, 182/2021

230/2021 PROJEDNALA Výroční zprávu o činnosti Základní školy a Mateřské školy Hejnice předloženou ředitelem organizace.                                                                                       

231/2021 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ zprávu o výsledku veřejnosprávní kontroly hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Hejnice.

232/2021 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+1, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku.

233/2021 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2+1, Sídliště, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.

234/2021 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+kk, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku.

235/2021 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ informace týkající se aktuální situace nájemného, dluhů a dlužníků v bytech města.

236/2021 PROJEDNALA žádost Římskokatolické farnosti Hejnice týkající se dotace na Kulturní a společenskou činnost chrámu Navštívení Panny Marie v Hejnicích A ROZHODLA se žádosti vyhovět částkou 50.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit

237/2021 PROJEDNALA A VYHLÁSILA záměr města prodat pozemek p. č. 793/49 v k. ú. Hejnice. Ukládá tajemníkovi záměr města zveřejnit.

238/2021 PROJEDNALA výběr nejvýhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Hejnice - Rekonstrukce lávky u čp. 254, Zátiší, Hejnice“, kterou je nabídka společnosti SANAP s.r.o., IČ: 41324714, s nabídkovou cenou 1.797.566,34 Kč bez DPH A SCHVALUJE Smlouvu o dílo mezi městem Hejnice a společností SANAP s.r.o., IČ: 41324714 se sídlem: Marie Pomocné 297/4, 412 01 Litoměřice a zároveň pověřuje starostu města jejím podpisem.

239/2021 PROJEDNALA A SCHVÁLILA návrh na odměny členům JSDH Hejnice z jejich rozpočtu. Ukládá tajemníkovi velitele JSDH informovat a finančnímu odboru částky vyplatit.

240/2021 PROJEDNALA nabídku společnosti Modern Production, s. r. o., Liberec týkající se prezentace města v televizi RTM+ ve formě měsíčníku, dvojměsíčníku nebo čtvrtletníku a nabídku ODMÍTLA. Ukládá starostovi odpovědět.

241/2021 PROJEDNALA žádost spolku Czech SAR Team týkající se dotace na činnost této organizace A ROZHODLA se žádost podpořit částkou 3.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit

242/2021 PROJEDNALA žádost Technické univerzity v Liberci týkající se dotace na akce „Seminář Říšská župa Sudety“ a „Místa paměti“ v Hejnicích A ROZHODLA se žádosti vyhovět částkou 3.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit

243/2021 PROJEDNALA A SCHVÁLILA žádost týkající se pronájmu parkovacího místa v čp. 5 Jizerská, Hejnice na dobu určitou od 1. listopadu 2021  do 31. října 2023 a se žádostí SOUHLASÍ při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru žadatele informovat a vypracovat novou nájemní smlouvu.

244/2021 PROJEDNALA A SCHVÁLILA vznik pracovního místa na Středisku služeb města Hejnice na dobu určitou od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022. Ukládá tajemníkovi přijmout zaměstnance na pozici dělník pro úklid a údržbu města.

 

 

Jaroslav Demčák    -    starosta                                           

Petr Zoreník   -   místostarosta


3.11.2021 16:14:00 | přečteno 151x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load