Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

18. jednání

- Město Hejnice –

 

U S N E S E N Í

z 18. zasedání Rady města Hejnice konaného 18. října 2021 v 16.00 hodin v kanceláři starosty městaRada města:

207/2021 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 202, 203, 204, 205, 206/2021 PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 165, 169, 170, 176, 182/2021 PROJEDNALA kontrolu usnesení a ruší usnesení č.: 201/2021

208/2021 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ zprávu kulturní komise o její činnosti.

209/2021 PROJEDNALA žádost ZŠ a MŠ Hejnice, příspěvkové organizace týkající se likvidace vyřazeného majetku v souvislosti se sloučením a stěhováním dvou pracovišť mateřské školy a se žádostí SOUHLASÍ. Ukládá tajemníkovi odpovědět žadateli.

210/2021 PROJEDNALA A SCHVÁLILA podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj z podprogramu „Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2020“ na akci „Rekonstrukce lávky v Hejnicích“ zničenou povodněmi v červnu 2020.Ukládá starostovi žádost na MMR podat.  

211/2021 PROJEDNALA A SCHVALUJE podání žádosti o dotaci ve výši 80 % z celkových uznatelných nákladů z Ministerstva pro místní rozvoj z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova „DT Podpora obnovy sportovní infrastruktury“ na akci „Rekonstrukce sportovního hřiště Hejnice“.

212/2021 PROJEDNALA A SCHVALUJE podání žádosti o dotaci ve výši 80 % z celkových uznatelných nákladů z Ministerstva pro místní rozvoj z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova „DT Podpora obnovy místních komunikací“ na akci „Oprava místních komunikací – lokalita Skalní město“.

213/2021 PROJEDNALA A SCHVALUJE podání žádosti o dotaci ve výši 80 % z celkových uznatelných nákladů z Ministerstva pro místní rozvoj z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova „DT Rekonstrukce a přestavba veřejných budov“ na akci „Hejnice – Rekuperační jednotky do MŠ“.

214/2021 PROJEDNALA A SCHVALUJE uzavření příkazní smlouvy s firmou PROOST CL s.r.o., IČ: 095 38 364, na zajištění kompletní administrace žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce lávky v Hejnicích“. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.                                         

215/2021 PROJEDNALA A SCHVALUJE uzavření příkazní smlouvy s firmou PROOST CL s.r.o., IČ: 095 38 364, na zajištění kompletní administrace žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce sportovního hřiště Hejnice“. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.             

216/2021 PROJEDNALA A SCHVALUJE uzavření příkazní smlouvy s firmou PROOST CL s.r.o., IČ: 095 38 364, na zajištění kompletní administrace žádosti o dotaci na akci „Hejnice – Rekuperační jednotky do MŠ“. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.                         

217/2021 PROJEDNALA A SCHVALUJE uzavření příkazní smlouvy s firmou PROOST CL s.r.o., IČ: 095 38 364, na zajištění kompletní administrace žádosti o dotaci na akci „Oprava místních komunikací – lokalita Skalní město“. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít. 

218/2021 PROJEDNALA žádost Singltrek pod Smrkem, o. p. s., Lázně Libverda 16, 463 62 Hejnice týkající se podpory akce „Údržba stezek Singltreku 2021“ A ROZHODLA se žádosti vyhovět částkou 20.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit.                          

219/2021 PROJEDNALA žádost týkající se přidělení sklepního prostoru v čp. 594 a se žádostí SOUHLASÍ. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.   

220/2021 PROJEDNALA žádost týkající se koupě pozemku 2/1 v k. ú. Hejnice a žádost ZAMÍTLA. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele.     

221/2021 PROJEDNALA žádost nájemce autokempu Hejnice firmy NUDA-NE, s. r. o., Kokořínská 1809, Mělník týkající se snížení nájemného v souvislosti s vládními opatřeními a situací kolem koronaviru. S žádostí SOUHLASÍ A ROZHODLA o snížení ročního nájemného o 10.000,- Kč pro aktuální rok 2021. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele a finanční odbor.

222/2021 PROJEDNALA A SCHVÁLILA Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohodu o umístění stavby s firmou ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, na stavbu č. LB – Hejnice, ppč. 13995, SP100, kvNN, SS100, týkající se pozemků p. č. 1381 a 1249/1 v k. ú. Hejnice. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.

223/2021 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+1  Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku.

224/2021 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2+kk, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.

225/2021 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 3+kk Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.

226/2021 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2+1 Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.                       

227/2021 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2+1 Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.

 

 

Jaroslav Demčák         -                     starosta města

Petr Zoreník                -                    místostarosta


 


22.10.2021 9:58:52 | přečteno 137x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load