Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

17. jednání

- Město Hejnice –

 

U S N E S E N Í

ze 17. zasedání Rady města Hejnice konaného 4. října 2021 v 16.30 hodin v kanceláři starosty města 

Rada města:

197/2021 PROJEDNALA a vzala na vědomí informace o stavu městské kroniky předložené kronikářskou Hejnic.

198/2021 PROJEDNALA avzala na vědomí informaci o přestupcích a sociální oblasti od pracovníka městského úřadu.

199/2021 PROJEDNALA kontrolu usnesení:

- vyjímán ze sledování usnesení č: 175, 181, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196/2021         

- ponechává ve sledování usnesení: 165, 169, 170, 176, 182, /2021

- ruší usnesení: 186/2021

 

200/2021 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu místostarosty o stavu a vývoji nezaměstnanosti na území města.

201/2021 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+1, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku.

202/2021 PROJEDNALA a schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti s firmou ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, na stavbu č. IV – 12–4010875/VB/2, týkající se pozemku p. č. 1300 v k. ú. Hejnice. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.                                    

203/2021 PROJEDNALA a schválila žádost o pronájem prostor kina dne 23. 11. 2021 od Společenství vlastníků pro dům čp. 537 Hejnice. Ukládá tajemníkovi žadateli odpovědět.                                       

204/2021 PROJEDNALA žádost, týkající se schválení splátkového kalendáře na dlužné nájemné a se žádostí souhlasí pod podmínkou současného placení řádného nájemného. Ukládá finančnímu odboru připravit splátkový kalendář a tajemníkovi žadatelce odpovědět. 

205/2021 PROJEDNALA a schválilavítěze a výsledek poptávkového řízení na akci projektové dokumentace a inženýrské činnosti „Obnova dešťové kanalizace podél silnice na Ferdinandov“, kterým se stala firma SNOWPLAN, s. r. o., Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec III, s nabídkovou cenou 138.000, - Kč bez DPH. Ukládá starostovi podepsat s vítězem poptávky příslušnou smlouvu o dílo.  

206/2021 PROJEDNALA a schválila žádost týkající se pronájmu parkovacího místa v čp. 5 Jizerská ulice na dobu určitou od 1. 11. 2021 do 31. 5. 2022 a se žádostí souhlasí při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru žadatelku informovat a vypracovat novou nájemní smlouvu.  

 

 

 

Jaroslav Demčák                 -                starosta města

Petr Zoreník                        -                místostarosta města


 

 


6.10.2021 15:08:34 | přečteno 154x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load