Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

16. jednání

- Město Hejnice –

 

U S N E S E N Í

z 16. zasedání Rady města Hejnice konaného dne 20. září 2021 v 17.00 hodin v kanceláři starosty města 

183/2021 RM PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ zprávu o bezpečnostní situaci na území města.184/2021

- ponechává ve sledování: 165, 169, 170, 175, 176, 182/2021

- vyjímá ze sledování: 177, 178, 179, 180/2021

 

185/2021 RM PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ zprávu místostarosty o zajištěnosti příprav na zimní období na úseku údržby komunikací a chodníků.

186/2021 RM PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+1 v Hejnicích. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku.

187/2021 RM PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2+1 v Hejnicích. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku. 

188/2021 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA vítěze a výsledek poptávkového řízení na akci projektové dokumentace a inženýrské činnosti  „Město Hejnice – revitalizace sídliště“, kterým se stala firma Inpos-projekt, s. r. o., Nitranská 381/7a, 460 07 Liberec, s nabídkovou cenou 569.000,- Kč bez DPH. Ukládá starostovi podepsat s vítězem poptávky příslušnou smlouvu o dílo.

189/2021 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohodu o umístění stavby s firmou ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, na stavbu „LB, Hejnice, Zátiší, p. č. 11391 – svod, kNN, SS“ týkající se pozemku p. č. 1350 v k. ú. Hejnice. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.

190/2021 RM PROJEDNALA žádost týkající se pronájmu místnosti na cvičenÍ jógy v bývalé školce u úřadu a s žádostí SOUHLASÍ s cenou pronájmu 100,- Kč/hod od října 2021 do září 2026. Ukládá tajemníkovi žadatelkám odpovědět.

191/2021 RM PROJEDNALA A VYHLÁSILA záměr města prodat pozemek p. č. 793/38 v k. ú. Hejnice. Ukládá tajemníkovi záměr města zveřejnit.

192/2021 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA žádost týkající se pronájmu parkovacího místa v čp. 5 Jizerská, na dobu určitou od 1. října 2021 do 30. září 2023 a se žádostí SOUHLASÍ při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru žadatele informovat a vypracovat novou nájemní smlouvu.

193/2021 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA žádost týkající se pronájmu parkovacího místa v čp. 5 Jizerská, na dobu určitou od 1. října 2021 do 30. září 2023 a se žádostí SOUHLASÍ při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru žadatele informovat a vypracovat novou nájemní smlouvu.

194/2021 PROJEDNALA A SCHVÁLILA finanční dar Základní a Mateřské škole Hejnice, příspěvkové organizaci od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., ul. Vojtěšská 245/1, 110 00 Praha 1 ve výši 80.740,- Kč, který je určen pro účely úhrady měsíčních záloh za obědové služby pro období od 29. září 2021 do 30. června 2022. Ukládá řediteli ZŠ a MŠ Hejnice uvedenou smlouvu podepsat.

195/2021 RM PROJEDNALAžádost týkající se udělení souhlasu k přijetí nového člena do domácnosti žadatele a k trvalému pobytu v čp. 168, P. Bezruče, Hejnice a se žádostí SOUHLASÍ. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele.

196/2021 RM PROJEDNALA žádost obyvatel Hejnic bydlících v lokalitě ulice P. Bezruče týkající se zajištění častějších policejních kontrol dodržování maximální povolené rychlosti motoristů na uvedeném úseku silnice II/290. Ukládá starostovi zajistit součinnost policejních kontrol na uvedeném úseku a prověřit možnost dlouhodobější ochrany chodců a obyvatel v této části města.

Jaroslav Demčák - starosta

Petr Zoreník - místostarosta

 


23.9.2021 10:48:31 | přečteno 176x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load