Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

15. jednání

- Město Hejnice –

 

U S N E S E N Í

z 15. zasedání Rady města Hejnice konaného dne 6. září 2021 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města 

172/2021 RM PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ informaci ředitele ZŠ a MŠ Hejnice o činnosti této příspěvkové organizace města.

 

173/2021 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení:

- ponechává ve sledování: 165, 169, 170/2021

- vyjímá ze sledování: 162, 163, 164, 166, 167, 168, 171/2021

 

174/2021 RM PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ zprávu tajemníka o činnosti a chodu městského úřadu za rok 2020.

 

175/2021 RM PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ zprávu o plnění rozpočtu města za I. pololetí r. 2021. Ukládá starostovi předložit zprávu ZM ke schválení. 

176/2021 RM PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ informaci o ukončení pronájmu gynekologické ordinace od MUDr. Viléma Semeráka ke dni 31.03.2022. Ukládá starostovi jednat ve věci zařízení ordinace.

177/2021 RM PROJEDNALAžádost nájemce týkající se udělení souhlasu k přijetí nového člena do domácnosti žadatele v čp. 5, Jizerská, Hejnice a se žádostí SOUHLASÍ. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele.

178/2021 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti s firmou ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, na stavbu č. IV – 12 – 4019562/VB/1, akce „LB – Hejnice – p. p. č. 84_1, kNN, SS100“, týkající se pozemku p. č. 91/1 v k. ú. Hejnice. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.

179/2021 RM PROJEDNALAžádost týkající se dotace na opravu elektrokola, které žadatelka využívá k činnosti sociální pečovatelky v Hejnicích mezi klienty a s žádostí SOUHLASÍ formou dotace ve výši maximálně 6.000,- Kč oproti předložení vyúčtování opravy. Ukládá tajemníkovi informovat žadatelku a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit.

180/2021 RM PROJEDNALA žádost zapsaného spolku Za lepší Hejnice týkající se podpory kulturní akce Koncert Babího léta, konané dne 18.09.2021 A ROZHODLA se akci podpořit bezplatným pronájmem divadelní přístavby a WC v kině, technickým vybavením a veřejného prostranství před bývalým hotelem Perun. Ukládá tajemníkovi odpovědět žadateli.

181/2021 RM PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ informaci o ukončení smlouvy o dílo od společnosti SANAP, s. r. o., Marie Pomocné 4, 412 01 Litoměřice na stavbu „Rekonstrukce lávky u Musilů přes Černý potok“ z důvodů uvedených v textu dokumentu. Ukládá tajemníkovi odpovědět a starostovi realizovat nové výběrové řízení.

182/2021 RM PROJEDNALA žádost týkající se zřízení věcného břemene k právu vjezdu a vstupu na pozemek p. p. č. 119/3 v k. ú. Hejnice přes pozemky města Hejnice p. p. č. 119/1 a st. 32/1. Ukládá tajemníkovi odpovědět žadateli a starostovi podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene po jejím předložení žadatelem.

 

Jaroslav Demčák        - starosta

Petr Zoreník                - místostarosta

 

 


23.9.2021 10:44:08 | přečteno 197x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load