Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

14. jednání

- Město Hejnice –

 

U S N E S E N Í

z 14. zasedání Rady města Hejnice konaného dne 25. srpna 2021 v 16.30 hodin v kanceláři starosty města161/2021 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení:

- ponechává ve sledování: 144/2021

- vyjímá ze sledování: 242/2020 a 52, 53, 124, 125, 128, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 160/2021

 

162/2021 PROJEDNALA A SCHVÁLILA Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti s firmou ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035, na stavbu č. IV-12-4018289/001, týkající se pozemků p. č. 256/1, 1249/5 a 1255/1 v k. ú. Hejnice. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.

163/2021 PROJEDNALA A SCHVÁLILA ceník ekonomických činností města Hejnice, účinný od 26. srpna 2021. Ukládá tajemníkovi seznámit s ním zaměstnance města.

164/2021 PROJEDNALAžádost týkající se dotace na cyklistický závod Smědava Cup 2021 a s žádostí SOUHLASÍ formou dotace 2.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit.

165/2021 PROJEDNALA A SCHVÁLILA Smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, Klíše 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567 a investorem PhDr. Liborem Stejskalem, Ph.D., Hejnice čp. 645, na stavbu „STL plynovodní přípojka pro RD č.p. 645, Hejnice, číslo stavby 990099702“, týkající se pozemku p. č. 937/97 v k. ú. Hejnice. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.

166/2021 PROJEDNALA žádost týkající se odkoupení části pozemku 119/1 v k. ú. Hejnice a s žádostí NESOUHLASÍ. Ukládá tajemníkovi žadateli odpovědět.

167/2021 PROJEDNALA žádost týkající se řešení vytápění domu plynem, čp. 96 Hejnice a s žádostí SOUHLASÍ. Akce bude řešena společně v rámci projektu půdní vestavby bytů v příštích letech. Ukládá tajemníkovi žadateli odpovědět a referentce majetku zařadit PD rekonstrukce do rozpočtu města na rok 2022.

168/2021 PROJEDNALA A SCHVÁLILA pronájem části pozemku p. č. 793/28 v k. ú. Hejnice  na dobu neurčitou. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.

169/2021 PROJEDNALA A VYHLÁSILA záměr města prodat část pozemku p. č. 1315/1 v k. ú. Hejnice. Ukládá tajemníkovi záměr města zveřejnit.

170/2021 PROJEDNALA A VYHLÁSILA záměr města prodat část pozemku p. č. 793/8 v k. ú. Hejnice. Ukládá tajemníkovi záměr města zveřejnit.

171/2021 PROJEDNALA A SCHVÁLILA žádost týkající se pronájmu parkovacího místa v čp. 5 Jizerská, Hejnice na dobu určitou od 1. září 2021 do 31. srpna 2023 a s žádostí SOUHLASÍ při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru žadatele informovat a vypracovat novou nájemní smlouvu.

 

 

 

 

Jaroslav Demčák-   starosta

Petr Zoreník             -   místostarosta

 

 


31.8.2021 8:08:35 | přečteno 179x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load