Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

13. jednání

- Město Hejnice –

 

U S N E S E N Í

z 13. zasedání Rady města Hejnice konaného dne 21. června 2021 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města 

131/2021 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení: - ponechává ve sledování: 242/2020 a 52, 53, 124, 125, 128/2021 - vyjímá ze sledování: 126, 127, 129/2021 - ruší usnesení č.: 130/2021

132/2021 RM PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ informaci ředitele Kláštera Hejnice a správce Farnosti Hejnice o činnosti těchto organizací v Hejnicích.

133/2021 RM PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2+kk , Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku.

134/2021RM PŘIDĚLUJE byt o velikosti 3+1 Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku.

135/2021 RM PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ informaci o plnění usnesení RM a ZM předložené tajemníkem.

136/2021 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA Smlouvu o výpůjčce části nemovité věci za účelem zřízení veřejného místa zpětného odběru odpadních pneumatik s firmou GREEN Logistics CZ, s. r. o., Osadní 799/26, 170 00 Praha 7. Ukládá starostovi smlouvu podepsat.

137/2021 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA Smlouvu o výpůjčce části nemovité věci za účelem zřízení veřejného místa zpětného odběru automobilových baterií nebo akumulátorů s firmou GREEN Logistics CZ, s. r. o., Osadní 799/26, 170 00 Praha 7. Ukládá starostovi smlouvu podepsat.

138/2021 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA žádost týkající se pronájmu parkovacích míst v čp. 5 Jizerská, Hejnice na dobu určitou a se žádostí SOUHLASÍ při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru žadatele informovat a vypracovat novou nájemní smlouvu

139/2021 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti s firmou ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, na stavbu č. IP-12-4011474/001 týkající se pozemku p. č. 3516 v k. ú. Hejnice. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.

140/2021 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA ceník ekonomických činností města Hejnice, účinný  od 22. června 2021. Ukládá tajemníkovi seznámit s ním zaměstnance města.

141/2021 RM PROJEDNALAžádost týkající se udělení souhlasu k přijetí nových členů do domácnosti žadatele a k trvalému pobytu a se žádostí SOUHLASÍ. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele.

142/2021 RM PROJEDNALA žádost týkající se pronájmu či koupi části pozemku p. p. č. 793/8 v k. ú. Hejnice a ZAMÍTLA ji v tuto chvíli z důvodu dalších plánů využití pozemku. Ukládá tajemníkovi žadatelce odpovědět.

143/2021 RM PROJEDNALAžádost týkající se pronájmu parkovacího místa v čp. 5, Jizerská, Hejnice na dobu určitou a se žádostí SOUHLASÍ při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.

144/2021 RM PROJEDNALA A VYHLÁSILA záměr města prodat část pozemku p. č. 793/6 v k. ú. Hejnice. Ukládá tajemníkovi záměr města zveřejnit.

145/2021 RM PROJEDNALA žádost POST BELLUM, z. ú.. Španělská 1073/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2 týkající se dotace na projekt Paměti národa A ROZHODLA se žádosti vyhovět částkou 20.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit. 

146/2021 RM PROJEDNALAžádost týkající se pronájmu nebytového prostoru prodejny potravin v objektu Nádražní čp. 366 a se žádostí SOUHLASÍ na dobu určitou od 1. července 2021 do 30. června 2026. Odůvodněním je dlouhodobá bezproblémová zkušenost s nájemkyní v oblasti poplatků a nájemního vztahu, zaměstnávání místních obyvatel a podpora komunitního života města. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku.

147/2021 RM PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ stav hlasování návrhů Participativního rozpočtu města. Ukládá starostovi předložit výsledky k projednání ZM.

Jaroslav Demčák                  -               starosta

Petr Zoreník                         -              místostarosta


 

 


23.6.2021 13:51:43 | přečteno 78x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load