Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

11. jednání

- Město Hejnice –

 

U S N E S E N Í

z 11. zasedání Rady města Hejnice konaného dne 24. května 2021 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města. 

107/2021 PROJEDNALA kontrolu usnesení: - ponechává ve sledování: 242/2020 a 52, 53, 81, 97/2021 - vyjímá ze sledování: 50, 71, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104/2021

108/2021 RM PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ informaci ředitele ZŠ a MŠ Hejnice o činnosti této příspěvkové organizace města.

109/2021 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA materiální dar Základní a Mateřské škole Hejnice, příspěvkové organizaci od Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec v podobě nanoroušek v celkové ceně ve výši 109.716,75,- Kč, který je určen pro účely ochrany zaměstnanců a žáků školy. Ukládá řediteli ZŠ a MŠ Hejnice uvedenou smlouvu podepsat.

110/2021 RM Vzala na vědomí informaci mistra Střediska služeb o činnosti tohoto střediska města.

111/2021 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA dodatek č. 1 Smlouvy o technické podpoře s firmou VITA software, s. r. o., Na Beránce 57/2, 160 00 Praha 6 týkající se rozšíření služeb o modul Přestupky. Ukládá starostovi dodatek smlouvy podepsat.

112/2021 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA aktualizovaný Provozní řád komunitní kompostárny města Hejnice s platností od 1. června 2021. Ukládá místostarostovi seznámit s novým řádem zaměstnance Střediska služeb.

113/2021 RM PROJEDNALA A VYHLÁSILA záměr města pronajmout část pozemku p. č. 743/1 v k. ú. Hejnice za účelem vzniku místa zpětného odběru zařízení. Ukládá tajemníkovi záměr města zveřejnit.

114/2021 RM PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2+kk v Hejnicích. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.

115/2021 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA dodatek č. 3 Smlouvy o nájmu části nemovitosti č. 46327C s firmou Vodafone Czech Republic a. s., náměstí Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5 týkající se rozšíření služeb na vysílači umístěném na čp. 532 Hejnice. Ukládá starostovi dodatek smlouvy podepsat.

116/2021 RM ROZHODLA o záměru města pronajmout nebytový prostor v čp. 366 Nádražní, Hejnice na pozemku p. č. st. 468 v k. ú. Hejnice za účelem provozu obchodu. Ukládá tajemníkovi záměr města nebytový prostor pronajmout zveřejnit.

117/2021 RM PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ ukončení pronájmu pozemku zahrádky p. p. č. 1286 v k. ú. Hejnice. Ukládá tajemníkovi informaci předat finančnímu odboru.

118/2021 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA pronájem části pozemku p. č. 905/1 v k. ú. Hejnice  na dobu neurčitou. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.

119/2021 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohodu o umístění stavby s firmou ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, na stavbu č. IV – 12 – 4019766/SoBS VB/7 týkající se pozemku p. č. st. 42/1, 1268/11, 1268/12, 1268/13, 1268/14 v k. ú. Hejnice. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.

120/2021 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohodu o umístění stavby s firmou ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, na stavbu č. IV – 12 – 4012012/VB/003 týkající se pozemku p. č. 3516 v k. ú. Hejnice. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.

 

Jaroslav Demčák                   -           starosta

Petr Zoreník                          -           místostarosta


 

 


14.6.2021 10:27:46 | přečteno 133x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load