Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

10. jednání

- Město Hejnice –

 

U S N E S E N Í

z 10. zasedání Rady města Hejnice konaného dne 10. května 2021 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.


Rada města:

93/2021 PROJEDNALA kontrolu usnesení: - ponechává ve sledování: 50, 52,53,71,81/2021 a 242/2020 - vyjímá ze sledování: 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92/2021

94/2021 RM PROJEDNALA žádost týkající se umístění Kamenů zmizelých do chodníku v Hejnicích a se žádostí SOUHLASÍ. Ukládá tajemníkovi žadateli odpovědět.

95/2021RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA vítěze a výsledek poptávkového řízení na akci „PD Projekt biotopu v lokalitě Skalní město v Hejnicích“, kterým se stala firma AQUAGEN, s. r. o., Ruprechtická 199/122, 460 14 Liberec, s nabídkovou cenou 185.130,- Kč s DPH. Ukládá starostovi podepsat s vítězem poptávky příslušnou smlouvu o dílo.

96/2021RM PROJEDNALAžádost nájemce týkající se udělení souhlasu k přijetí nového člena do domácnosti žadatele a k trvalému pobytu, se žádostí SOUHLASÍ. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele.

97/2021 RM PROJEDNALA společnou žádost týkající se špatného příjmu TV signálu. Ukládá referentce majetku nechat prověřit stav anténních rozvodů v domě a odpovědět žadatelkám.

98/2021 RM PROJEDNALAA VYHLÁSILA záměr města prodat pozemek p. č. 1286 v k. ú. Hejnice. Ukládá tajemníkovi záměr města zveřejnit.

99/2021 RM PROJEDNALAA VYHLÁSILA záměr města vyměnit pozemek p. č. 437/2 v k. ú. Hejnice. Ukládá tajemníkovi záměr města zveřejnit.

100/2021 RM PROJEDNALA žádost spolku Jizerské aktivity týkající se poskytnutí finanční dotace na realizaci akce „Jizerská nota 2021 – 40. ročník“ A ROZHODLA se akci podpořit částkou 12.000 Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit.

101/2021 RM PROJEDNALA žádost spolku Jizerské aktivity týkající se poskytnutí finanční dotace na realizaci sportovní akce „Hejnicman 2021“ a filmový festival „Hejnicfilm 2021“ A ROZHODLA se akci podpořit částkou 8.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit. 

102/2021 RM PROJEDNALA žádost Jizerské o. p. s., Bedřichov 218 týkající se dotace na úpravu lyžařských tratí v rámci Jizerské magistrály A ROZHODLA se žádosti vyhovět částkou 30.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit. 

103/2021 RM PROJEDNALA žádost týkající se prodeje části pozemku p. p. č. 765/29 v k. ú. Hejnice a žádost ZAMÍTLA z důvodu určení dotčeného pozemku jako rezervy pro bytové domy. Ukládá tajemníkovi žadateli odpovědět.

104/2021 RM PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+kk č. Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku.

105/2021 RM PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ informaci referentky cestovního ruchu o zajištění rekreační a turistické sezóny 2021.

106/2021 RM PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ informace o činnosti Komise cestovního ruchu.

 

 

Jaroslav Demčák               -         starosta

Petr Zoreník                      -          místostarosta12.5.2021 13:56:05 | přečteno 133x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load