Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

9. jednání

 

- Město Hejnice –

 

U S N E S E N Í

z 9. zasedání Rady města Hejnice konaného dne 27. dubna 2020 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.


 

94/2020 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.:229/2019 60, 66, 69, 72/202 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.:

78, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93/2020 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a ruší usnesení č.: 64/2020

95/2020 RM PROJEDNALAžádost týkající se pronájmu části pozemku  p. č. 180 v k. ú. Hejnice a se žádostí SOUHLASÍ při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.

96/2020 RM PROJEDNALA žádost ředitele ZŠ a MŠ Hejnice, okres Liberec, příspěvková organizace týkající se odpisu pohledávek ve výši 19.578,- Kč vůči společnosti AmperMarket za přeplatek elektrické energie a se žádostí SOUHLASÍ. Ukládá tajemníkovi informovat ředitele příspěvkové organizace.

97/2020 PROJEDNALA A VYHLÁSILA záměr města pronajmout pozemek p. č. 192 v k. ú. Hejnice. Ukládá tajemníkovi vyvěsit záměr města.

98/2020 PROJEDNALA žádost týkající se vrácení dobrovolného příspěvku na zaplacení dlužné částky na základě rozsudku soudu. SOUHLASÍ s navrácením finanční částky žadatelce, nevyjadřuje se však k důvodům vrácení. Ukládá tajemníkovi informovat žadatelku.

99/2020 PROJEDNALA A ROZHODLA o záměru města pronajmout prostory k podnikání v domě čp. 445, Nádražní Hejnice, na pozemku p. č. st. 560. Ukládá tajemníkovi záměr města nebytový prostor pronajmout zveřejnit.

100/2020 PROJEDNALA žádost týkající se pronájmu WC na koupališti za účelem provozování pronajatého stánku s občerstvením a s žádostí SOUHLASÍ s měsíčním nájemným ve výši 2.500,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatelku informovat a připravit nájemní smlouvu.


101/2020 PROJEDNALA stížnost týkající se neprodloužení nájemní smlouvy a z důvodu reálných problémů s nájemnicí tuto stížnost ZAMÍTÁ. Ukládá starostovi nájemnici odpovědět.

102/2020 PROJEDNALA návrh podpory místním živnostníkům a podnikatelům v rámci omezení provozu kvůli opatření vůči koronaviru a ukládá starostovi svolat mimořádné jednání zastupitelstva města k této věci.

 

Jaroslav Demčák - starosta

Petr Zoreník  -  místostarosta
29.4.2020 14:19:05 - aktualizováno 29.4.2020 14:19:29 | přečteno 139x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load