Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

7. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

ze 7. zasedání Rady města Hejnice konaného dne 30. března 2020 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.77/2020 PROJEDNALA kontrolu usnesení:

- ponechává ve sledování usnesení č: 60, 64, 66, 69, 72/2020 229/2019

- vyjímá usnesení:  57, 68, 71, 73, 74, 75, 76 /2020

- ruší usnesení:  61/2020

 

78/2020 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu o zhodnocení zimní údržby a úklidu města po zimním období. Ukládá starostovi předložit zprávu ZM ke schválení.

79/2020 PROJEDNALA a schválila Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohodu o umístění stavby s budoucí oprávněnou, na stavbu „Plynovodní přípojka na pozemek  p. č. 813/27 v k. ú Hejnice“, týkající se pozemků p. č. 813/15 v k.ú. Hejnice. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.

80/2020 PROJEDNALA a schválilavítěze a výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Pořízení zásahového vozidla pro JSDH Hejnice – 2. kolo“, kterým se stala firma Auto Trutnov, s. r. o., IČ: 25931270, se sídlem Krkonošská 566, 541 01 Trutnov, s nejnižší nabídkovou cenou 803.709,- Kč bez DPH. Ukládá starostovi podepsat s vítězem řízení příslušnou kupní smlouvu.

81/2020 PROJEDNALA a schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti s firmou ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, na stavbu č. IV-12-4017343/VB/3, týkající se pozemku p. č. 1253/1 v k.ú. Hejnice. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.

82/2020 PROJEDNALA žádost týkající se pronájmu pozemku části zahrady p. č. 932/4 v k. ú. Hejnice ke zřízení zahrádky a se žádostí souhlasí při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.

83/2020 PROJEDNALA stav kolem placení nájemného za nebytové prostory v majetku města v souvislosti s nařízením vlády o uzavření některých provozoven a obchodů. Rozhodla, že po dobu nařízeného uzavření provozoven nebudou nájemcům účtovány náklady na nájemné. Ukládá ekonomickému odboru informovat dotčené nájemce

84/2020 PROJEDNALA a pověřuje starostu zajištěním distribuce ochranných pomůcek, desinfekce a dalších ve věci ochraně proti koronaviru mezi občany a důležité instituce. Ukládá starostovi informovat Radu města o průběhu distribuce prostředků.

Jaroslav Demčák                starosta                                                           

Petr Zoreník         místostarosta


1.4.2020 16:04:04 | přečteno 185x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load