Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

6. jednání

 

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 6. zasedání Rady města Hejnice konaného dne 18. března 2020 v 15.30 hodin v kanceláři starosty města.65/2020 PROJEDNALA kontrolu usnesení:

- ponechává ve sledování usnesení č:  57, 60, 61, 64/2020, 229/2019

- vyjímá usnesení:  50, 55, 58, 59/2020

- ruší usnesení: 62, 63/2020

 

66/2020 PROJEDNALA  a vzala na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci na území města. Ukládá starostovi předložit zprávu ZM ke schválení. T: k projednávanému bodu ZM

67/2020 PROJEDNALA a schválilaúčetní závěrku Základní školy a Mateřské školy, Hejnice, příspěvkové organizace, za rok 2019. Rada nezjistila, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s § 4 vyhlášky 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.

68/2020 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Mateřská škola Hejnice, za rok 2019. SCHVÁLILA převod hospodářského výsledku ve výši 470 098,82 Kč do rezervního fondu. SCHVÁLILA převod z rezervního fondu do fondu investičního ve výši 470 098,82 Kč. Ukládá tajemníkovi informovat ředitele příspěvkové organizace.

69/2020 PROJEDNALA a ukládá řediteli příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Hejnice převod části výsledku hospodaření školy za rok 2019 ve výši 470 098,82,- Kč z investičního fondu zpět do rozpočtu zřizovatele. Ukládá tajemníkovi informovat ředitele příspěvkové organizace.

70/2020 PROJEDNALA a schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2020 dle tabulky v celkové výši příjmů po úpravě 87.008.145,02 Kč a v celkové výši výdajů po úpravě 119.052.397,30 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 32.044.252,28 Kč bude pokryt z finančních prostředků z let minulých.

71/2020 PROJEDNALA žádost spolku Centrum Mateřídouška, týkající se bezplatného pronájmu kina a poskytnutí nutného technického zabezpečení v rámci „Pohádkového lesa 2020“, který proběhne 6. 6. 2020 a s pronájmem kina i poskytnutím  technického vybavení souhlasí. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat.

 

72/2020 PROJEDNALA žádost spolku Centrum Mateřídouška Hejnice týkající se podpory akce „Pohádkový les 2020“ a rozhodla se žádosti vyhovět částkou
8.000 Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit. 

73/2020 PROJEDNALA žádost Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody týkající se podpory projektu „Obnova evropsky významné lokality Jizerské smrčiny“ a rozhodla se žádosti vyhovět částkou 20 000 Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit. 

74/2020 VZALA NA VĚDOMÍ zrušení pronájmu pozemku p. p. č. 765/24 v k. ú. Hejnice. Ukládá tajemníkovi informovat finanční odbor.

75/2020 PROJEDNALA a vzala na vědomí ukončení nájemní smlouvy na zahradu p. č. 178, 180 v k. ú. Hejnice  Ukládá tajemníkovi předat informaci finančnímu odboru a zveřejnit záměr uvolněné pozemky pronajmout.

76/2020 PROJEDNALAa žádá Městský úřad Frýdlant jako obec s rozšířenou působností o pořízení zastavovací studie lokality Z1 v Hejnicích na Skřivánku. Ukládá tajemníkovi předat výpis usnesení pověřenému orgánu.

Jaroslav Demčák      -  starosta 

Petr Zoreník -  místostarosta


23.3.2020 13:38:22 | přečteno 175x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load