Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

5. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 5. zasedání Rady města Hejnice konaného dne 2. března 2020 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.53/2020 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 229/2019 a 50/2020 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.:25, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52/2020

54/2020 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ zprávu starosty o zajištění přípravy investičních akcí roku 2020.

55/2020 PROJEDNALA A SCHVÁLILA pravidla pro odměňování ředitele Základní školy a Mateřské školy, Hejnice, příspěvkové organizace. Ukládá tajemníkovi informovat ředitele PO.

56/2020 PROJEDNALA A SCHVÁLILA výběr nového logotypu Města Hejnice, které doporučily komise cestovního ruchu a kultury.

57/2020 PROJEDNALA výzvu připojit Hejnice ke kampani „Hodina Země 2020“ týkající se symbolického hodinového zhasnutí veřejného osvětlení 28. března 2020 A ROZHODLA se k výzvě připojit. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a místostarostovi zhasnutí zajistit.

58/2020 PROJEDNALA A SCHVÁLILA pronájem pozemku v k. ú. Hejnice  na dobu neurčitou.  Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.

59/2020 PROJEDNALAžádost nájemce týkající se udělení souhlasu k trvalému pobytu pro syna a se žádostí SOUHLASÍ. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatele.

60/2020 PROJEDNALA předloženou petici „Za zachování mokřadu 936/6“ A ROZHODLA o předložení zastupitelstvu města k projednání. Ukládá starostovi předložit petici na další jednání ZM a tajemníkovi vyrozumět petiční výbor.

61/2020 PROJEDNALA A SCHVÁLILA žádost MAS Frýdlantsko, z. s. týkající se bezplatného pronájmu kina 24. dubna 2020 pro veřejnou akci PechaKucha „Severní byznys je krutej“. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a vedoucímu kina zajistit pronájem a technické zajištění.

62/2020 PROJEDNALA A SCHVÁLILA žádost týkající se pronájmu parkovacího místa v čp. 5 Jizerská, Hejnice na dobu určitou a se žádostí SOUHLASÍ při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru žadatele informovat a vypracovat novou nájemní smlouvu.

63/2020 PROJEDNALA A SCHVÁLILA žádost Gymnázia Frýdlant týkající se pronájmu kina 19. března 2020 pro akci Erasmus+. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a vedoucímu kina zajistit pronájem a technické zajištění.

64/2020 PROJEDNALA A POSOUDILA podané návrhy občanů na realizaci v rámci participativní části rozpočtu a ROZHODLA o zařazení do ankety pro hlasování veřejnosti podle tabulky v příloze č. 1. Ukládá tajemníkovi vyhlásit hlasování veřejnosti.

 

 Jaroslav Demčák           -                starosta

 Petr Zoreník                   -               místostarosta

 


5.3.2020 12:29:08 | přečteno 174x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load