Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

4. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 4. zasedání Rady města Hejnice konaného dne 17. února 2020 v 17.00 hodin v kanceláři starosty města.37/2020 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 229/2019 25, 36/2020 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35/2020

38/2020 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA vítěze a výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce střešní krytiny na domě čp. 594 - 596“, kterým se stala firma W.H.A. systém, s. r. o., Uničovská 52, 787 01 Šumperk, s nejnižší nabídkovou cenou 299.000,- Kč bez DPH. Ukládá starostovi podepsat s vítězem řízení příslušnou smlouvu o dílo.

39/2020 RM PROJEDNALA žádost Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant týkající se dotace na pořádání 22. ročníku soutěže Hejnický dřevorubec 2020 A ROZHODLA se žádosti vyhovět částkou 9.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit. 

40/2020 RM PROJEDNALA žádost Jizerské o. p. s., Bedřichov 218 týkající se dotace na úpravu lyžařských tratí v rámci Jizerské magistrály A ROZHODLA se žádosti vyhovět částkou 30.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit

41/2020 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA aktualizaci příloh č. 1, 1a), 1b), 2, podle stavu inventarizace k 31.12.2019, ke zřizovací listině čj. 4/2009 organizace Základní škola a Mateřská škola, Hejnice, okres Liberec, příspěvková organizace.

42/2020 RM PROJEDNALA A ROZHODLA o záměru města prodat část pozemku p. č. 168/1 v k. ú. Hejnice. Ukládá tajemníkovi záměr města zveřejnit.

43/2020 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA pronájem části pozemku p. č. st. 210 v k. ú. Hejnice  na dobu neurčitou. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.

44/2020 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA Směrnice pro oběh účetních dokladů předložené finančním odborem. Ukládá tajemníkovi seznámit zaměstnance s aktuální směrnicí.

45/2020 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti s firmou ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, na stavbu č. IP-12-4008664/VB/1 týkající se pozemku p. č. 222/1 a st. 216/1 v k. ú. Hejnice. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.

46/2020 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti s firmou ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, na stavbu č. IP-12-4008618/VB/1 týkající se pozemku p. č. 1346 v k. ú. Hejnice. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.

47/2020 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti s firmou ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, na stavbu č. IP-12-4009207/VB/1 týkající se pozemku p. č. 1327/1 v k. ú. Hejnice. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.

48/2020 RM PROJEDNALA A ROZHODLA o záměru města prodat pozemky p. č. 3095/1 a st. 705 v k. ú. Hejnice. Ukládá tajemníkovi záměr města zveřejnit.

49/2020 RM PROJEDNALA žádost týkající se pronájmu části nebytového prostoru haly služeb v čp. 446, Hejnice a žádost SCHVÁLILA na dobu určitou od 1. března 2020 do 28. února 2022. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.

50/2020 RM PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ ukončení nájemní smlouvy na zahrádku p. č. 932/4 . Ukládá tajemníkovi předat informaci finančnímu odboru a zveřejnit záměr uvolněný pozemek pronajmout.

51/2020 RM PROJEDNALA nabídku firmy ČEZ ESCO, a. s. Praha na dodávky elektrické energie pro příští období A ROZHODLA o přijetí nabídky na dobu 36 měsíců od 1. ledna 2021. Ukládá starostovi podepsat doklady o přijetí nabídky.

52/2020 RM PROJEDNALA návrhy na rozdělení finančních dotací na činnost neziskových, sportovních a volnočasových organizací na území města pro rok 2020. Ukládá starostovi předložit návrhy ZM ke schválení.

Jaroslav Demčák                   -     starosta

Petr Zoreník                          -    místostarosta

     


19.2.2020 13:18:50 - aktualizováno 19.2.2020 16:20:14 | přečteno 252x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load