Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

3. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 3. zasedání Rady města Hejnice konaného dne 3. února 2020 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.24/2020  PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 229/2019a vyjímá ze sledování usnesení č.: 3, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23/2020

25/2020 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ zprávu o inventarizaci majetku města za rok 2019 a ukládá starostovi předložit zprávu ZM ke schválení.

26/2020 PROJEDNALA A SCHVÁLILA organizační řád Hejnických slavností platný od roku 2020.

27/2020 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ zprávu místostarosty o hlavních úkolech roku 2020 z pohledu střediska MH a SBH.

28/2020  PROJEDNALA A SCHVÁLILA Plán kontrolní činnosti na rok 2020 předložený finančním odborem.

29/2020 PROJEDNALA A SCHVÁLILA Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohodu o umístění stavby s firmou Frýdlantská vodárenská společnost, a. s., Zahradní 768, 464 01 Frýdlant, na stavbu „Hejnice, pozemek p. č. 1303/5 – obnova a propojení vodovodu“, týkající se pozemků p. č. 1303/1, 1303/2, 1303/5, 1315/3, 765/1 a 765/107 v k. ú. Hejnice. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.

30/2020 PROJEDNALA žádost, týkající se schválení splátkového kalendáře na dlužné nájemné a se žádostí SOUHLASÍ s podmínkou bezproblémové úhrady nájemného a splátkového kalendáře. Ukládá finančnímu odboru připravit splátkový kalendář a tajemníkovi žadatelce odpovědět.

31/2020 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ ukončení nájemní smlouvy na zahrádku. Ukládá tajemníkovi předat informaci finančnímu odboru a zveřejnit záměr uvolněný pozemek pronajmout.

32/2020 PROJEDNALA žádost spolku Vrtule Ferdinandov, čp. 7, Hejnice týkající se dotace na Fotbalový turnaj 2020 A ROZHODLA se žádosti vyhovět částkou 4.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit. 

33/2020 PROJEDNALA A ROZHODLA o záměru města prodat část pozemku p. č. 793/13 v k. ú. Hejnice. Ukládá tajemníkovi záměr města zveřejnit.

34/2020 PROJEDNALA žádost týkající se schválení splátkového kalendáře na dlužné nájemné a se žádostí SOUHLASÍ s podmínkou bezproblémové úhrady nájemného a splátkového kalendáře. Ukládá finančnímu odboru připravit splátkový kalendář a tajemníkovi žadatelce odpovědět.

35/2020 PROJEDNALA A SCHVÁLILA vítěze a výsledek poptávkového řízení na akci „Administrace akce Rekonstrukce VO v Hejnicích“, kterým se stala firma Metrolux s. r. o., U vinné révy 1776/11, Záběhlice, 106 00 Praha 10, s nejnižší nabídkovou cenou rozepsanou do jednotlivých kroků realizace. Ukládá starostovi podepsat s vítězem poptávky příslušnou smlouvu o dílo.

36/2020 PROJEDNALA A ROZHODLAo záměru města prodat pozemky p. č. 3093/1 a 3093/2 vk. ú. Hejnice. Ukládá tajemníkovi záměr města zveřejnit.

Jaroslav Demčák            -              starosta 

Petr Zoreník                   -             místostarosta

 

 

 


5.2.2020 9:34:18 | přečteno 219x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load