Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

22. jednání


- Město Hejnice –

 

U S N E S E N Í

z 22. zasedání Rady města Hejnice konaného dne 14. prosince 2020 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.
270/2020 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 225, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269/2020  a ponechává ve sledování usnesení č.: 236, 242, 246, 247, 249, 261, 262/2020

271/2020 RM PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ zprávu o činnosti RM a ZM za rok 2020.

272/2020 RM PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ informaci starosty o činnosti Mikroregionu Frýdlantsko a Euroregionu Nisa.

273/2020 RM PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ informaci starosty o činnosti Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s. za rok 2020 a výhledově v roce 2021.

274/2020 RM PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ pravidla pro Participativní část rozpočtu města. Ukládá starostovi výzvu k podávání návrhů zveřejnit.

275/2020 RM PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ zprávu o plnění daní a místních poplatků za rok 2020. Ukládá starostovi předložit zprávu ZM ke schválení.

276/2020 RM PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ zprávu místostarosty o činnosti SBH a MH za rok 2020.

277/2020 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2+1, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku.

278/2020 RM PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2+1, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku.

279/2020 RM PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ výpověď smlouvy o mediální spolupráci ohledně pravidelného uveřejňování měsíčníku KRAJ v Hejnickém zpravodaji z důvodu změny koncepce vydavatele Libereckého kraje.

280/2020 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohodu o umístění stavby s firmou ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, na stavbu č. IE – 12 – 4006810, akce „Hejnice – umístění nové jednosloupové DTS“, týkající se pozemku p. č. 371/1 v k. ú. Hejnice. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.

281/2020 RM PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ informaci spolku Jizerské aktivity Liberec o odstoupení od smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města na akci Hejnicman 2020 a Hejnicfilm 2020, které se kvůli opatřením v souvislosti s koronavirem nemohly konat. Ukládá tajemníkovi informovat finanční odbor.

282/2020 RM PROJEDNALA žádost spolku Milujeme Jizerky, Vodní 1505/36, 466 01 Jablonec nad Nisou týkající se podpory akce „Turistická naučná stezka k vyhlídce Poustevníkův kámen“ a ROZHODLA se žádosti vyhovět částkou 10.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit. 

283/2020 RM PROJEDNALA nabídku televize RTM+ Liberec na spolupráci v oblasti videoobčasníku z města a nabídku ODMÍTLA. Ukládá tajemníkovi informovat společnost.

284/2020 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA cenovou přílohu pro rok 2021 ke smlouvě o dílo č. S02F200451 mezi objednatelem městem Hejnice a zhotovitelem firmou FCC Česká republika, spol. s.r.o., ul. Ďáblická 791/89, Praha 8, provozovna Frýdlant. Ukládá starostovi příslušnou cenovou přílohu podepsat.

285/2020 RM PROJEDNALA A ROZHODLAo daru 3.888,- Kč příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Hejnice, okres Liberec, Lázeňská 406, Hejnice, který bude uložen do pamětní schránky v novostavbě mateřské školy jako památka na platidla současné doby. Ukládá finančnímu odboru vypracovat darovací smlouvu.

286/2020 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA vznik pracovního místa na Středisku služeb města Hejnice na dobu určitou 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021. Ukládá tajemníkovi přijmout zaměstnance na pozici dělník pro úklid a údržbu města.

287/2020 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA vznik pracovního místa na Středisku služeb města Hejnice na dobu neurčitou od 1. ledna 2021. Ukládá tajemníkovi přijmout zaměstnance na pozici dělník pro úklid a údržbu města.

288/2020 RM PROJEDNALA přijaté nabídky na pojištění města a jeho majetku a vybrala jako vítěze poptávkového řízení nabídku ČSOB Pojišťovny a. s. s platností od 1. ledna 2021. Ukládá starostovi uzavřít s pojišťovnou pojistnou smlouvu.

Jaroslav Demčák                        -     starosta

Petr Zoreník                               -     místostarosta


 

 


18.12.2020 10:28:08 | přečteno 157x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load