Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

21. jednání

- Město Hejnice –

 

U S N E S E N Í

z 21. zasedání Rady města Hejnice konaného dne 30. listopadu 2020

v 15.00 hodin v kanceláři starosty města.

 


260/2020 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 239, 240, 241, 243, 244, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259/2020 PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 225, 236, 242, 246, 247, 249/2020

261/2020 RM PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍplán práce ZM na rok 2021 a PROJEDNALA A SCHVÁLILA plán práce RM na rok 2021. Ukládá starostovi předložit plán práce ZM ke schválení.

262/2020 RM PROJEDNALA Zásady poskytování dotací a finanční příspěvků z rozpočtu města Hejnice platné na rok 2021. Ukládá starostovi předložit zásady ZM ke schválení.

263/2020 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA dodatek č. 1 ke kupní smlouvě týkající se akce „Vybavení MŠ Hejnice“ s firmou TRIO interiér, s. r. o., Kokořínská 3815, 276 01 Mělník, který řeší změnu termínů dodání vzhledem k posunu prací na výstavbě MŠ. Ukládá starostovi podepsat příslušný dodatek ke smlouvě o dílo.

264/2020 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo týkající se akce „Výstavba nové mateřské školy Hejnice“ s firmou Metrostav a. s., Koželužská 2540/4, 180 00 Praha 8“, který řeší schválené vícepráce a méněpráce formou změnových listů. Ukládá starostovi podepsat příslušný dodatek ke smlouvě o dílo.

265/2020 RM PROJEDNALA žádost týkající se schválení splátkového kalendáře na dlužné nájemné a se žádostí SOUHLASÍ pod podmínkou současného placení řádného nájemného. Ukládá finančnímu odboru připravit splátkový kalendář a tajemníkovi žadatelce odpovědět.

266/2020 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti s firmou ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, na stavbu č. IE-12-4001686/03 týkající se pozemků p. č. 443/2 a 1264/1 v k. ú. Hejnice. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.

267/2020 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA Odpisový plán města Hejnice na rok 2020 včetně odpisového plánu ZŠ a MŠ příspěvkové organizace Hejnice. Ukládá finančnímu odboru se plánem řídit a seznámit s plánem ředitele příspěvkové organizace.

268/2020 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA návrh na odměny členům JSDH Hejnice z jejich rozpočtu. Ukládá tajemníkovi velitele JSDH informovat a finančnímu odboru částky vyplatit.

269/2020 RM PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+kk v Hejnicích. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.


 

Jaroslav Demčák        -              starosta                                                                                   

Petr Zoreník                -            místostarosta


 

 


4.12.2020 9:14:50 | přečteno 149x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load