Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

20.jednání

- Město Hejnice –

 

U S N E S E N Í

z 20. zasedání Rady města Hejnice konaného dne 18. listopadu 2020 v 14.30 hodin v kanceláři starosty města.226/2020 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.:217, 218, 219, 220, 222, 223, 224/2020 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 225/2020

227/2020 RM PROJEDNALA zprávu Rady školy při ZŠ a MŠ Hejnice týkající se současného systému  on-line výuky.

228/2020 PROJEDNALA A SCHVÁLILA návrh na odměny členům JSDH Hejnice z jejich rozpočtu. Ukládá tajemníkovi velitele JSDH informovat a finančnímu odboru částky vyplatit.

229/2020 RM PROJEDNALA žádost Singltrek pod Smrkem, o. p. s., Lázně Libverda 16, 463 62 Hejnice týkající se podpory akce „Údržba stezek Singltreku 2020“ A ROZHODLA se žádosti vyhovět částkou 20.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit. 

230/2020 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA žádost týkající se pronájmu parkovacího místa v čp. 5 Jizerská, Hejnice na dobu určitou od 1. prosince 2020 do  30. června 2021 a se žádostí SOUHLASÍ při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru žadatele informovat a vypracovat novou nájemní smlouvu.

231/2020 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA žádost týkající se pronájmu parkovacího místa v čp. 5 Jizerská, Hejnice na dobu určitou od 1. prosince 2020 do  30. června 2021 a se žádostí SOUHLASÍ při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru žadatele informovat a vypracovat novou nájemní smlouvu.

232/2020 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA žádost týkající se pronájmu parkovacího místa  v čp. 5 Jizerská, Hejnice na dobu určitou od 1. listopad. 2020 do  31. října 2022 a se žádostí SOUHLASÍ při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru žadatele informovat a vypracovat novou nájemní smlouvu.

233/2020 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA Smlouvu o nájmu a poskytování služeb s firmou Konica Minolta Business Solutions Czech, s. r. o., Žarošická 13, 628 00 Brno týkající se pronájmu kopírovacího zařízení a souvisejících služeb. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.

234/2020 RM PROJEDNALA žádost týkající se schválení splátkového kalendáře na dlužné nájemné a se žádostí SOUHLASÍ. Ukládá finančnímu odboru připravit splátkový kalendář a tajemníkovi žadatelce odpovědět.

235/2020 RM VZALA NA VĚDOMÍ zrušení pronájmu pozemku p. p. č. 765/24 v k. ú. Hejnice k 30. listopadu 2020. Ukládá tajemníkovi informovat finanční odbor.

236/2020 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA návrh řešení plateb vstupného na koupaliště za klienty autokempu Hejnice předložený pronajímatelem kempu. Ukládá místostarostovi zajistit systém placení.

237/2020 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA žádost o výměnu bytů v čp. 601, Hejnice číslo v čp. 387 v Hejnice.  Ukládá finančnímu odboru vypracovat nové nájemní smlouvy a informovat žadatelky.

238/2020 RM PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+1 Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.

239 /2020 RM PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+1 Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku.

240/2020 RM PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2+KK, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku.

241/2020 RM PROJEDNALA A ROZHODLA v rámci řešení nových pojišťovacích služeb pro Město Hejnice o vypovězení současné smlouvy o pojištění s firmou Generali Česká pojišťovna. Ukládá starostovi podat výpověď a předložit nový návrh pojištění.

242/2020 RM PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ zprávu o požární ochraně na území města.  Ukládá starostovi předložit zprávu ZM ke schválení.

243/2020 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA na základě „Pravidel pro odměňování ředitele příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Hejnice“ finanční odměnu řediteli této příspěvkové organizace. Ukládá tajemníkovi ředitele příspěvkové organizace města informovat.

244/2020 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA předložený návrh rozpočtu Základní školy a Mateřské školy, Hejnice, okres Liberec, příspěvkové organizace, na rok 2021 a Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na období 2022 – 2023. Ukládá tajemníkovi informovat ředitele příspěvkové organizace a starostovi zapracovat rozpočet do rozpočtu města na rok 2021.

245/2020 RM PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ zprávu starosty o zajištění inventarizace majetku města.

246/2020 RM PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ návrh rozpočtu města na rok 2021. Ukládá starostovi předložit návrh rozpočtu ZM ke schválení a tajemníkovi zveřejnit.

247/2020 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA střednědobý výhled rozpočtu města Hejnice na roky 2022 - 2023. Ukládá starostovi předložit návrh výhledu rozpočtu ZM ke schválení a tajemníkovi zveřejnit.

248/2020 RM PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ návrh investičních akcí na rok 2021.

249/2020 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA Smlouvu o nájmu staveb a technického zařízení – kanalizace a čistírna odpadních vod Hejnice se společností Frýdlantská vodárenská společnost a. s., Zahradní 768 Frýdlant, na dobu neurčitou s platností od 1. ledna 2021 s ročním nájemným ve výši 650.000,- Kč bez DPH. Ukládá starostovi uvedenou smlouvu podepsat.

250/2020 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA podání žádosti o dotaci ve výši 80 % z celkových uznatelných nákladů z Ministerstva pro místní rozvoj z programu „Podpora obnovy sportovní infrastruktury“ na akci „Rekonstrukce sportovního hřiště Hejnice“.

251/2020 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA podání žádosti o dotaci ve výši 80 % z celkových uznatelných nákladů z Ministerstva pro místní rozvoj z programu „Podpora obnovy místních komunikací“ na akci „Opravy místních komunikací – ulice Nádražní a lokalita Skalní město“.

252/2020 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA podání žádosti o dotaci ve výši 80 % z celkových uznatelných nákladů z Ministerstva pro místní rozvoj z programu „Rekonstrukce a přestavba veřejných budov“ na akci „Výměna oken MŠ 2“.

253/2020 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA podání žádosti o dotaci ve výši 80 % z celkových uznatelných nákladů z Ministerstva pro místní rozvoj z programu „Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury“ na akci „Parkování u DPS v Lázeňské ulici“.

254/2020 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA podání žádosti o dotaci ve výši 80 % z celkových uznatelných nákladů z Ministerstva pro místní rozvoj z programu „Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury“ na akci „Most u čp. 234 přes Sloupský potok“.

255/2020 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA uzavření příkazní smlouvy s firmou PROOST CL s.r.o., IČ: 095 38 364, na zajištění kompletní administrace žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce sportovního hřiště Hejnice“. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.

256/2020 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA uzavření příkazní smlouvy s firmou PROOST CL s.r.o., IČ: 095 38 364, na zajištění kompletní administrace žádosti o dotaci na akci „Oprava místní komunikace“. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.

257/2020 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA uzavření příkazní smlouvy s firmou PROOST CL s.r.o., IČ: 095 38 364, na zajištění kompletní administrace žádosti o dotaci na akci „Výměna oken MŠ 2“. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.

258/2020 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA uzavření příkazní smlouvy s firmou PROOST CL s.r.o., IČ: 095 38 364, na zajištění kompletní administrace žádosti o dotaci na akci „Parkování u DPS v Lázeňské ulici“. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.

259/2020 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA uzavření příkazní smlouvy s firmou LK ADVISORY, S.R.O., IČ: 24275093, na zajištění kompletní administrace žádosti o dotaci na akci „Most u čp. 234 přes Sloupský potok“. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.


Jaroslav Demčák                    -                      starosta

Petr Zoreník                           -                      místostarosta24.11.2020 13:23:12 | přečteno 174x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load