Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

2.jednání

U S N E S E N Í

z 2. zasedání Rady města Hejnice konaného dne 20. ledna 2020 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.13/2020 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 229/2019 3/2020 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 319/2019 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12/2020

14/2020 RM PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ zprávu tajemníka o přestupcích, zajištění agendy a skutečnost roku 2019.

15/2020 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA likvidaci vyřazeného majetku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Hejnice na základě předložené žádosti a seznamu vedením organizace. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele.

16/2020 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA přílohu č. 3 Harmonogram rozpočtového procesu v roce 2020 pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Hejnice. Ukládá tajemníkovi předat harmonogram vedoucímu příspěvkové organizace.

17/2020 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Ukládá tajemníkovi seznámit se sazebníkem pracovníky úřadu a zveřejnění.

18/2020 RM PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ Výroční zprávu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. předloženou tajemníkem za rok 2019. Ukládá tajemníkovi příslušnou zprávu zveřejni.

19/2020 RM PROJEDNALA stížnost nájemníků domu v Hejnicích na špatné chování jednoho nájemníka. Ukládá starostovi jednat s nájemníkem ve věci jeho nevhodného chování.

20/2020 RM PROJEDNALA žádost Svazu Němců v regionech Liberec-Lužice-Severní Čechy, z. s. místní organizace „Na Horní Smědé“ týkající se poskytnutí finanční dotace na realizaci dopravy pro účastníky „Plesu růží“ v Bílém Potoce A ROZHODLA se žádost podpořit částkou 2.000,- Kč. Ukládá finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit.

21/2020 RM PROJEDNALA A ROZHODLA o záměru města pronajmout část pozemku p. č. st. 210 v k. ú. Hejnice. Ukládá tajemníkovi záměr města zveřejnit.

22/2020 RM PROJEDNALA A ULOŽILA starostovi podepisovat dodatky smluv v souvislosti s úpravou nájmů pozemků.

23/2020 RM PROJEDNALA žádost Hospice Sv. Zdislavy, o. p. s., Pod Perštýnem 321/1, 460 01 Liberec týkající se dotace na chod hospice A ROZHODLA se žádosti vyhovět v souladu s usnesením ZM č. 54/2017 částkou 13.565,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit. 

Jaroslav Demčák            -    starosta

Petr Zoreník                    -    místostarosta

 

 

 


22.1.2020 9:34:32 | přečteno 189x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load