Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

19. jednání

- Město Hejnice –

 

U S N E S E N Í

                                                            z 19. zasedání Rady města Hejnice konaného dne 2. listopadu 2020 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.


216/2020 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 213, 214, 215/2020

217/2020 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ zprávu o výsledku veřejnosprávní kontroly hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Hejnice. Ukládá řediteli PO podat zprávu o přijmutí opatření k odstranění nedostatků a tajemníkovi informovat ředitele PO.

218/2020  PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2+1, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku.

219/2020 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2+KK, Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku.

220/2020 PROJEDNALAžádost Stopy bezpečí s. r. o., Klatovy týkající se dotace na vydání knihy „Řekni šikaně NE! 2“ a žádost ZAMÍTLA. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele.

221/2020 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ informace týkající se aktuální situace nájemného, dluhů a dlužníků v bytech města.

222/2020 PROJEDNALA stav ohledně placení nájemného za nebytové prostory v majetku města v souvislosti s nařízením vlády o uzavření některých provozoven a obchodů. ROZHODLA, že po dobu nařízeného uzavření provozoven nebudou nájemcům účtovány náklady na nájemné. Ukládá finančnímu odboru informovat dotčené nájemce.

223/2020 PROJEDNALA A SCHVÁLILA Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohodu o umístění stavby s firmou ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, na stavbu č. IP – 12 – 4011474/VB3, akce „LB – Hejnice – 3132/1, SP100, KNN, SS100 H2B“ týkající se pozemku p. č. 3516 v k. ú. Hejnice. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.

224/2020 PROJEDNALA A SCHVÁLILA Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohodu o umístění stavby s firmou ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, na stavbu č. IP – 12 – 4011387/S002, akce „LB – Hejnice, Ferdinandov – svod, kNN“ týkající se pozemku p. č. 3516 v k. ú. Hejnice. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.

225/2020 PROJEDNALA A SCHVÁLILA znění dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor se společností CETIN, a. s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 týkající se výše nájemného. Ukládá starostovi dodatek smlouvy podepsat.

Jaroslav Demčák        -              starosta

Petr Zoreník               -               místostarosta


 

 

5.11.2020 11:18:25 | přečteno 277x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load