Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

17. jednání

- Město Hejnice –

U S N E S E N Í

z 17. zasedání Rady města Hejnice konaného dne 5. října 2020 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.


 

201/2020 PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 150/2020 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 170, 176, 183, 186, 187, 188, 191, 192, 193, 194, 195, 196 197, 198, 199, 200/2020

202/2020 RM PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ zprávu o bezpečnostní situaci na území města.

203/2020 RM PROJEDNALA Výroční zprávu o činnosti Základní školy a Mateřské školy Hejnice předloženou ředitelem organizace.

204/2020 RM PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ zprávu místostarosty o stavu a vývoji nezaměstnanosti na území města.

205/2020 RM PROJEDNALA žádost týkající se úhrady části nákladů s prodloužením splaškové kanalizace k RD. Rada města navrhuje realizovat opravu dotčeného povrchu komunikace z prostředků města. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele.

206/2020 RM PROJEDNALA námitku týkající se vyúčtování nákladů v městském bytě a tuto ZAMÍTLA. Ukládá tajemníkovi informovat autorku námitky.

207/2020 RM PROJEDNALA žádost týkající se pronájmu pozemku 936/3 v k. ú. Hejnice a žádost ZAMÍTLA z důvodu jiného účelu využití pozemku. Ukládá tajemníkovi informovat žadatelku.

208/2020 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA nové znění „Řádu veřejného pohřebiště“ s účinností od 6. října 2020. Ukládá tajemníkovi zveřejnit nový řád.

209/2020 RM PROJEDNALA žádost Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant týkající se umožnění použití poskytnuté dotace města Hejnice na Hejnického dřevorubce na jeho přesunutý termín v počátku roku 2021 z důvodu koronavirových opatření a s žádostí SOUHLASÍ. Ukládá tajemníkovi odpovědět žadateli.

210/2020 RM PROJEDNALAžádost Nakladatelství Petr Polda týkající se dotace na vydání knihy „Příběhy skalních vyhlídek Jizerských hor“ a s žádostí SOUHLASÍ formou dotace 9.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit.

211/2020 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA žádost týkající se pronájmu parkovacího místa v čp. 5 Jizerská na dobu určitou od 1. listopadu 2020 do 30. dubna 2021 a s žádostí SOUHLASÍ při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru žadatele informovat a vypracovat novou nájemní smlouvu.

 

 

Jaroslav Demčák     -      starosta

Petr Zoreník            -    místostarosta

 

 


7.10.2020 13:04:44 | přečteno 161x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load