Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

16.jednání

- Město Hejnice –

 

U S N E S E N Í

z 16. zasedání Rady města Hejnice konaného dne 21. září 2020 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.189/2020

RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.:

150,170, 176, 183, 186, 187, 188/2020

 

RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.:

177,178, 179, 180, 181, 182, 184, 185/2020

 

190/2020

RM PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ zprávu místostarosty o zajištěnosti příprav na zimní období na úseku údržby komunikací a chodníků.

 

191/2020

RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA finanční dar Základní a Mateřské škole Hejnice, příspěvkové organizaci od firmy WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vojtěšská 245/1, 110 00 Praha 1 ve výši 108.856,- Kč, který je určen pro účely úhrady měsíčních záloh za obědové služby pro období od 1. října 2020 do 30. června 2021. Ukládá řediteli ZŠ a MŠ Hejnice uvedenou smlouvu podepsat.


192/2020

RM PROJEDNALA A SOUHLASÍ s žádostí Základní školy a Mateřské školy, Hejnice, okres Liberec, příspěvková organizace s žádostí na výmaz místa poskytování vzdělávání v souvislosti s řešením reorganizace objektů mateřských škol v Hejnicích. Ukládá tajemníkovi informovat ředitele PO.


193/2020

RM PROJEDNALA A SOUHLASÍ s žádostí Základní školy a Mateřské školy, Hejnice, okres Liberec, příspěvková organizace s žádostí na zápis místa poskytování vzdělávání v souvislosti s řešením reorganizace objektů mateřských škol v Hejnicích. Ukládá tajemníkovi informovat ředitele PO.


194/2020

RM PROJEDNALA A PŘIJÍMÁ nepeněžní dar ochranných prostředků od Libereckého kraje, U Jezu 642, Liberec, v podobě 6.500 ks nanofiltrů v celkové hodnotě 57.915,- Kč. Ukládá starostovi uzavřít s Libereckým krajem darovací smlouvu. Termín: 5. října 2020

195/2020

RM PROJEDNALA A SCHVALUJE Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu Městského úřadu Hejnice. Ukládá tajemníkovi seznámit s pravidly zaměstnance úřadu.


196/2020

RM PROJEDNALA žádost SDH Hejnice týkající se změny použití dotace města na provoz v roce 2020 z důvodu koronavirových opatření A POSTOUPILA tuto žádost k projednání zastupitelstvu města. Ukládá starostovi předložit žádost na jednání ZM.


197/2020

RM PROJEDNALA žádost týkající se pronájmu pozemku p. č. 3569 v k. ú. Hejnice k rekreační a sportovní činnosti a se žádostí SOUHLASÍ při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.


198/2020

RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohodu o umístění stavby s firmou ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, na stavbu č. IV – 12 – 4019562/VB/1, akce „LB – Hejnice – p. p. č. 84_1, kNN, SS100“ týkající se pozemků p. č. 91/1 v k. ú. Hejnice. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.


199/2020

RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohodu o umístění stavby s firmou ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, na stavbu č. IP – 12 – 4010893/VB/3 týkající se pozemků p. č. 1326 v k. ú. Hejnice. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.


200/2020

RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA vítěze a výsledek poptávkového řízení na akci řešení projektových příprav na povodňové škody „ Rekonstrukce kamenné pravobřežní opěrné zdi u mostu č.p. 5.“ a „Rekonstrukce lávky u Musilů přes Černý potok v Hejnicích“, kterým se stala firma S.A.W. Consulting s.r.o., Prašná 2324, 407 47 Varnsdorf, s nabídkovou cenou za zeď ve výši 199.650,- Kč s DPH a za lávku 188.760,- Kč s DPH. Ukládá starostovi podepsat s vítězem poptávky příslušnou smlouvu o dílo.

 

Jaroslav Demčák           -     starosta

Petr Zoreník                   -    místostarosta25.9.2020 13:05:34 | přečteno 244x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load