Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

15. jednání

- Město Hejnice –

 

U S N E S E N Í

z 15. zasedání Rady města Hejnice konaného dne 7. září 2020 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města. 

175/2020 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 150, 170/2020 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 151, 155, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 171, 172, 173, 174/2020

176/2020 RM PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ zprávu o plnění rozpočtu města za I. pololetí r. 2020. Ukládá starostovi předložit zprávu ZM ke schválení. 

Termín: 23. září 2020

 

177/2020

RM PROJEDNALA žádost týkající se vrácení částky za dluh Společenství pro dům 537 a žádost ZAMÍTLA. Důvodem je rozhodnutí Společenství o tomto způsobu úhrady dluhu. Ukládá tajemníkovi žadatelům odpovědět.

178/2020 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA žádost týkající se pronájmu parkovacího místa  v čp. 5 Jizerská na dobu určitou od 1. října 2020 do 30. září 2022 a se žádostí SOUHLASÍ při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru žadatele informovat a vypracovat novou nájemní smlouvu.

179/2020 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA žádost týkající se pronájmu parkovacího místa  v čp. 5 Jizerská na dobu určitou od 1. října 2020 do 31. března 2021 a se žádostí SOUHLASÍ při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru žadatele informovat a vypracovat novou nájemní smlouvu.

180/2020 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA žádost  týkající se pronájmu parkovacího místa v čp. 5 Jizerská na dobu určitou od 1. října 2020 do 30. září 2021 a se žádostí SOUHLASÍ při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru žadatelku informovat a vypracovat novou nájemní smlouvu.

181/2020 RM PROJEDNALAA VYHLÁSILA záměr města prodat pozemek p. č. 3147/3 v k. ú. Hejnice. Ukládá tajemníkovi záměr města zveřejnit.

182/2020 RM PROJEDNALA žádost  týkající se řešení vyúčtování služeb v bytovém domě čp. 366 a žádost ZAMÍTLA s návrhem jiného řešení. Ukládá finančnímu odboru žadatelce odpovědět.

183/2020 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA vítěze a výsledek poptávkového řízení na akci „Administrace akce Rekonstrukce VO v Hejnicích – II. etapa“, kterým se stala firma Metrolux s. r. o., U vinné révy 1776/11, Záběhlice, 106 00 Praha 10, s nejnižší nabídkovou cenou rozepsanou do jednotlivých kroků realizace. Ukládá starostovi podepsat s vítězem poptávky příslušnou smlouvu o dílo.

184/2020 RM PROJEDNALA A NESCHVALUJE finanční příspěvek na podporu Linky bezpečí, z. s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8. Ukládá tajemníkoví informovat žadatele.

185/2020 RM PROJEDNALA žádost týkající se schválení splátkového kalendáře na dlužné nájemné a se žádostí SOUHLASÍ. Ukládá finančnímu odboru připravit splátkový kalendář a tajemníkovi žadatelce odpovědět.

186/2020 RM PROJEDNALA A PŘIPRAVILA Pravidla přidělování bytů v majetku města Hejnice. Ukládá starostovi předložit pravidla ZM k projednání.


Jaroslav Demčák       -      starosta

Petr Zoreník             -      místostarosta


11.9.2020 9:18:56 | přečteno 155x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load