Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

14.jednání

- Město Hejnice –

 

U S N E S E N Í

ze zasedání 14. Rady města Hejnice konaného dne 24. srpna 2020 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.


162/2020 PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 150, 151, 155/2020 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 229/2019, 60, 66, 133, 142, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 161/2020 PROJEDNALA kontrolu usnesení a ruší usnesení č.: 144, 160/2020

163/2020 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ zprávu tajemníka o činnosti a chodu městského úřadu za rok 2019.

164/2020 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2+1 Hejnice. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku.

165/2020 PROJEDNALAžádost týkající se udělení souhlasu k přijetí nového člena do domácnosti žadatelky a k trvalému pobytu a se žádostí SOUHLASÍ. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatelku.

166/2020 PROJEDNALA A VYHLÁSILA záměr města prodat pozemek p. č. 63/4 v k. ú. Hejnice. Ukládá tajemníkovi záměr města zveřejnit.

167/2020 PROJEDNALAžádost týkající se dotace na cyklistický závod Smědava Cup 2020 a s žádostí SOUHLASÍ formou dotace 2.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit.

168/2020 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ informaci spolku Za lepší Hejnice o odstoupení od smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města na akci Hejnické Babí léto 2020, která se kvůli opatřením v souvislosti s koronavirem nebude konat. Ukládá tajemníkovi informovat finanční odbor.

169/2020 PROJEDNALA žádost zapsaného spolku Za lepší Hejnice týkající se podpory kulturní akce Koncert kapely VzHáčka, konané dne 19. září 2020 A ROZHODLA se akci podpořit bezplatným pronájmem divadelní přístavby a WC v kině, technickým vybavením a veřejného prostranství před bývalým hotelem Perun. Ukládá tajemníkovi odpovědět žadateli.

170/2020 PROJEDNALA žádost FK Hejnice, z. s. týkající se změny použití dotace města na projekt „Rekonstrukce sociálního zařízení“ z důvodu nutnosti výměny vodovodní přípojky a postoupila tuto žádost k projednání zastupitelstvu města. Ukládá starostovi předložit žádost na jednání ZM.

171/2020 PROJEDNALA smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti týkající se pozemku p. č. 1366/1 v k. ú. Hejnice s firmou Lesy České republiky s. p. se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové a s návrhem smlouvy SOUHLASÍ. Ukládá starostovi smlouvu podepsat.

172/2020 PROJEDNALA A VYHLÁSILA záměr města pronajmout pozemek p. č. 3569 v k. ú. Hejnice. Ukládá tajemníkovi záměr města zveřejnit.

173/2020 PROJEDNALA žádost týkající se pronájmu pozemku části zahrady p. č. 573/16 v k. ú. Hejnice ke zřízení zahrádky a se žádostí SOUHLASÍ při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.

174/2020 PROJEDNALA A VYHLÁSILA záměr města prodat pozemek p. č. 932/4 v k. ú. Hejnice. Ukládá tajemníkovi záměr města zveřejnit.


Jaroslav Demčák            -       starosta 

Petr Zoreník                   -       místostarosta

 

 


31.8.2020 13:30:40 - aktualizováno 31.8.2020 13:31:55 | přečteno 177x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load