Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

13. jednání

- Město Hejnice –

 

U S N E S E N Í

z 13. zasedání Rady města Hejnice konaného dne 22. června 2020 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.


140/2020 PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 229/2019 a 60, 66, 133/2020 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 123, 134, 135, 136, 137, 138, 139/2020

141/2020 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ informaci o plnění usnesení RM a ZM předložené tajemníkem.

142/2020 PROJEDNALA žádost spolku Jizerské aktivity týkající se poskytnutí finanční dotace na realizaci akce „Jizerská nota 2020“ A ROZHODLA se akci podpořit částkou 8.000 Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit.

143/2020 PROJEDNALA žádost spolku Jizerské aktivity týkající se poskytnutí finanční dotace na realizaci sportovní akce „Hejnicman 2020“ a filmový festival „Hejnicfilm 2020“ A ROZHODLA se akci podpořit částkou 8.000 Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit. 

144/2020 PROJEDNALA A VYHLÁSILA záměr města prodat pozemky p. č. 1400 a 1399/3 v k. ú. Hejnice. Ukládá tajemníkovi záměr města zveřejnit.

145/2020 PROJEDNALA žádost paní knihovnice týkající se registrace prvňáčků v knihovně zdarma a se žádostí SOUHLASÍ. Ukládá místostarostovi informovat žadatelku.

146/2020 PROJEDNALA A SCHVÁLILA Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohodu o umístění stavby s firmou ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, na stavbu č. IP - 12 – 40010875/VB/2 týkající se pozemku p. č. 1300 v k. ú. Hejnice. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.

147/2020 PROJEDNALA A SCHVÁLILA Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohodu o umístění stavby s firmou Frýdlantská vodárenská  společnost, a. s., Zahradní 768, 464 01 Frýdlant, na stavbu „Hejnice – připojení vrtu“ týkající se pozemku p. č. 1300 v k. ú. Hejnice. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.

 


Jaroslav Demčák                            -                starosta

Petr Zoreník                                   -              místostarosta

 

 


25.6.2020 11:17:14 | přečteno 189x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load