Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

12. jednání

- Město Hejnice –

 

U S N E S E N Í

z 12. zasedání Rady města Hejnice konaného dne 8. června 2020 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.130/2020 PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č. 229/2019 a 60, 66, 123/2020 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 116, 117, 118, 119, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128/2020

131/2020 VZALA NA VĚDOMÍ informaci starosty o zajištění schválených akcí města pro rok 2020.

132/2020 Vzala na vědomí informaci vedoucího kina o činnosti tohoto střediska města.

133/2020 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ závěrečný účet hospodaření města Hejnice za rok 2019. Ukládá starostovi předložit závěrečný účet ZM ke schválení. 

134/2020 PROJEDNALAžádost týkající se pronájmu parkovacího místa v čp. 5, Jizerská, Hejnice na dobu určitou od 1. července 2020 do 30. června 2022 a se žádostí SOUHLASÍ při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.

135/2020 PROJEDNALA A SCHVÁLILA žádost týkající se pronájmu parkovacího místa v čp. 5, Jizerská, Hejnice na dobu určitou od 1. července 2020 do 30. června 2022 a se žádostí SOUHLASÍ při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru žadatelku informovat a vypracovat novou nájemní smlouvu.

136/2020 PROJEDNALA A SCHVÁLILA Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti s firmou ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, na stavbu č. VBO/3012/2020, týkající se pozemku p. č. 1267, 1264/3, 275/1 v k. ú. Hejnice. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.

137/2020 PROJEDNALA A SCHVÁLILA Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti s firmou ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, na stavbu č. IV-12-4017932/VB/4 týkající se pozemku p. č. 1256 v k. ú. Hejnice. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.

138/2020 PROJEDNALA žádost týkající se vrácení  dobrovolného příspěvku na zaplacení dlužné částky od Společenství na základě rozsudku soudu. SOUHLASÍ s navrácením finanční částky žadatelům, nevyjadřuje se však k důvodům vrácení. Ukládá tajemníkovi informovat žadatele a vedení SVJ.

139/2020 PŘIDĚLUJE byt v Hejnicích. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.

 

Jaroslav Demčák - starosta
Petr Zoreník - místostarosta
15.6.2020 15:17:53 | přečteno 136x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load