Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

1. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 1. zasedání Rady města Hejnice konaného dne 8. ledna 2020 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.1/2020 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 229, 319/2019 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 248, 264, 266, 273, 275, 289, 292, 293, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317,318, 320/2019

2/2020 RM PROJEDNALA žádost týkající se schválení splátkového kalendáře na dlužné nájemné a se žádostí SOUHLASÍ. Ukládá finančnímu odboru připravit splátkový kalendář a tajemníkovi žadatelce odpovědět.

3/2020 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA vítěze a výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Výměna střešní krytiny budovy MÚ Hejnice“, kterým se stala firma PROFIS Frýdlant s. r. o., IČ 06093892, Dolní Řasnice 269, Frýdlant 464 01, s nejnižší nabídkovou cenou 826.118,31 Kč bez DPH. Ukládá starostovi podepsat s vítězem řízení příslušnou smlouvu o dílo.

4/2020 RM PROJEDNALA A SCHVALUJE ceník ekonomických činností města Hejnice, platný od 9. ledna 2020. Ukládá tajemníkovi seznámit s ním zaměstnance úřadu.

5/2020 RM PROJEDNALAA SCHVÁLILA žádost Hasičů Lužec týkající se pronájmu židlí na jejich Hasičský ples v Raspenavě 15. února 2020. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat.

6/2020 PROJEDNALA žádost týkající se řešení dlužného nájemného jejího bytu a s uvedeným návrhem řešení SOUHLASÍ. Ukládá finančnímu odboru připravit novou nájemní smlouvu a tajemníkovi žadatelce odpovědět.

7/2020 RM PROJEDNALAžádost týkající se udělení souhlasu k trvalému pobytu pro druha a se žádostí SOUHLASÍ. Ukládá finančnímu odboru informovat žadatelku.

8/2020 RM PŘIDĚLUJE byt i 2+1 v Hejnicích. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.

9/2020 RM PŘIDĚLUJE byt o velikosti 2+1 Hejnicích. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku.

10/2020 RM PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+kk v Hejnicích. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.

11/2020 RM PROJEDNALA A SCHVALUJE u nájemní smlouvy roční poplatek za pronájem části pozemku ve výši 2.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi vyrozumět nájemce a zajistit vypracování dodatku.

12/2020 RM PROJEDNALA A SCHVALUJE u nájemní smlouvy roční poplatek za pronájem části pozemku ve výši 6.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi vyrozumět nájemce a zajistit vypracování dodatku.

 

 Jaroslav Demčák        -  starosta

 Petr Zoreník                - místostarosta

 

 


15.1.2020 8:40:51 | přečteno 221x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load