Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

jednání RM 1. července

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

ze zasedání Rady města Hejnice konaného dne 01.07.2019 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.172/2019 RM PROJEDNALA A SCHVALUJE vítěze a výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Mateřská školka Hejnice – technický dozor investora – 2. kolo“, kterým se stala firma Zdeněk Melichar, Hejnice 37, 463 62 Hejnice, s nejnižší nabídkovou cenou 450.000,- Kč včetně DPH. Ukládá starostovi podepsat s vítězem řízení příslušnou smlouvu o dílo.

173/2019 RM PROJEDNALA nabídku firmy Ge Timex, a. s., Údolní 422, 460 14 Liberec 14 týkající se zajištění funkce koordinátora BOZP na stavbě MŠ Hejnice a nabídku PŘIJALA. Ukládá starostovi podepsat smlouvu o dílo.

174/2019 RM PROJEDNALA A SOUHLASÍ se zveřejněním záměru města o pronájmu části pozemku p. č. 98/2 v k. ú. Hejnice. Ukládá tajemníkovi zveřejnit záměr města.

175/2019 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohodu o umístění stavby s firmou ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, na stavbu č. IV - 12 - 4017932 - LB - Hejnice - ppč. 836/5, SP100, kNN, 2xSS100 týkající se pozemku p. č. 1256 v k. ú. Hejnice. Ukládá starostovi smlouvu uzavřít.

176/2019 RM PROJEDNALA A SCHVALUJE vítěze a výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Obnova a revitalizace vegetačních úprav před Chrámem navštívení Panny Marie“, kterým se stala firma Jiří Štěpař – ASTRA zahrady, Hlavenec 95, 294 74, s nejnižší nabídkovou cenou 1.780.930,- Kč bez DPH. Ukládá starostovi podepsat s vítězem řízení příslušnou smlouvu o dílo.

177/2019 RM PROJEDNALA A SCHVALUJE žádost týkající se proplacení částečných nákladů spojených s realizací nové kanalizační stoky na pozemku města pod podmínkou převodu kanalizace do majetku města. Ukládá tajemníkovi informovat žadatelku a finančnímu odboru po předložení zaplacené faktury uvedenou částku 21.000,- Kč + DPH zaplatit.

178/2019 RM PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ zrušení pronájmu pozemku p. č. 793/6 v k. ú. Hejnice ke dni 30.06.2019. Ukládá tajemníkovi záměr města pronajmout uvedený pozemek zveřejnit a informovat finanční odbor.

179/2019 RM PROJEDNALA A SCHVALUJE vítěze a výsledek otevřeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku: „Výstavba nové mateřské školy Hejnice“, kterým se stala firma Metrostav a. s., Koželužská 2540/4, 180 00 Praha 8, s nejnižší nabídkovou cenou 55.951.386,92 Kč bez DPH. Ukládá starostovi podepsat s vítězem řízení příslušnou smlouvu o dílo.

 

Jaroslav Demčák               -    starosta

Petr Zoreník                     -     místostarosta

 


3.7.2019 13:51:29 | přečteno 280x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load