Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

9. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 9. zasedání Rady města Hejnice konaného dne 29.04.2019 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.110/2019 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 185, 230/2018 42, 76/2019 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.:

36, 76, 79, 81, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109/2019

111/2019 RM PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ zprávu o bezpečnostní situaci na území města. Ukládá starostovi předložit zprávu ZM ke schválení.

112/2019 RM PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ zprávu o požární bezpečnosti na území města. Ukládá starostovi předložit zprávu ZM ke schválení.

113/2019 RM PROJEDNALA A SCHVALUJE vítěze a výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Obnova a revitalizace vegetačních úprav před Chrámem navštívení Panny Marie“, kterým se stala firma VYKRUT zahradní služby, a. s., Pavlovova 3048/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, s nejnižší nabídkovou cenou 1.681.080,51 Kč bez DPH. Ukládá starostovi podepsat s vítězem řízení příslušnou smlouvu o dílo.

114/2019 RM PROJEDNALA A SCHVALUJE vítěze a výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Stavební práce – Modernizace odborných učeben ZŠ Hejnice“, kterým se stala firma REN – LOK s. r. o., Rižská 374, 460 08 Liberec 8, s nejnižší nabídkovou cenou 497.869,- Kč bez DPH. Ukládá starostovi podepsat s vítězem řízení příslušnou smlouvu o dílo.

115/2019 RM PROJEDNALA A SCHVALUJE vítěze a výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Schodišťová plošina pro ZŠ Hejnice“, kterým se stala firma MANUS Prostějov s. r. o., Za drahou 4332/4, 796 87 Prostějov, s nejnižší nabídkovou cenou 525.000,- Kč bez DPH. Ukládá starostovi podepsat s vítězem řízení příslušnou smlouvu o dílo

116/2019 RM PROJEDNALA A ROZHODLA s platností od 1. května 2019 o vzniku jednoho pracovního místa na dobu určitou do 31. prosince 2019 na středisku služeb. Ukládá tajemníkovi přijmout zaměstnance na pracovní pozici dělník.

117/2019 RM PROJEDNALA A SCHVALUJE vítěze a výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Hejnice – Zateplení panelového domu čp. 532“, kterým se stala firma Pozemní stavitelství s. r. o., Ruprechtická 538/24, 460 01 Liberec 1, s nejnižší nabídkovou cenou 2.822.014,91 Kč bez DPH. Ukládá starostovi podepsat s vítězem řízení příslušnou smlouvu o dílo.            

118/2019 RM PROJEDNALA A SCHVALUJE smlouvuo dílos firmou S.A.W. Consulting s. r. o., Prašná 2324, 407 47 Varnsdorf týkající se mostních prohlídek lávek a mostů v majetku města. Ukládá starostovi podepsat příslušnou smlouvu o dílo.

119/2019 RM PROJEDNALA A JMENUJE za zřizovatele členy školské rady při ZŠ Hejnice Ing. Lucii Podhorovou a PharmDr. Petra Sedláka. Ukládá tajemníkovi informovat ředitele školy a jmenované členy.

120/2019 RM PROJEDNALA žádost Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody týkající se podpory projektu „Obnova evropsky významné lokality Jizerské smrčiny“ A ROZHODLA se žádosti vyhovět částkou 20.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit.

121/2019 RM PROJEDNALA žádost  týkající se pronájmu WC na koupališti za účelem provozování stánku s občerstvením a s žádostí SOUHLASÍ. Ukládá tajemníkovi žadatelku informovat a místostarostovi domluvit podmínky s obsluhou koupaliště.

122/2019 RM PROJEDNALA A SCHVALUJE pronájem části pozemku p. č. 765/24 v k. ú. Hejnice za účelem dočasného parkování vozidla na dobu určitou od 1. května do 31. prosince 2019. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku.

123/2019 RM PROJEDNALA A SCHVALUJE pronájem části pozemku p. č. 216/1 v k. ú. Hejnice  na dobu neurčitou. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku.

124/2019 RM PROJEDNALA A SCHVALUJE pronájem nebytových prostor suterénu v čp. 598 Hejnice,  na dobu určitou od 1. května 2019 do 30. dubna 2024. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku.

125/2019 RM ROZHODLA o záměru města pronajmout prostory k podnikání v domě v čp. 300 Jizerská ulice, 463 62 Hejnice, na pozemku p. č. st. 328. Ukládá tajemníkovi záměr města zveřejnit.

126/2019 RM ROZHODLA o záměru města pronajmout prostory k podnikání v domě v čp. 601, 463 62 Hejnice, na pozemku p. č. st. 1050. Ukládá tajemníkovi záměr města zveřejnit.

 

 Jaroslav Demčák           -   starosta

Petr Zoreník                 - místostarosta


6.5.2019 12:52:00 | přečteno 283x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load