Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

8. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

z 8. zasedání Rady města Hejnice konaného dne 15. 04. 2019 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.94/2019 PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 185, 230/2018 36, 42, 79, 81/2019

 

RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.:

83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93/2019

95/2019 RM PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ informace týkající se aktuální situace nájemného, dluhů a dlužníků v bytech města.

96/2019 RM PŘIDĚLUJE byt v Hejnicích. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.

97/2019 RM PŘIDĚLUJE byt v Hejnicích. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku.

98/2019 RM PŘIDĚLUJE byt v Hejnicích. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku.

99/2019 RM PROJEDNALA A SCHVÁLILA žádost, týkající se pronájmu parkovacího místa v čp. 5 Jizerská na dobu určitou od 1. května 2019 do 30. dubna 2020 a se žádostí souhlasí při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru žadatelku informovat a vypracovat novou nájemní smlouvu.

100/2019 RM PROJEDNALAA SCHVÁLILA žádost týkající se pronájmu kina 14. září 2019 na akci Degustace vína. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a ekonomickému odboru zajistit výběr nájemného.

101/2019 RM PROJEDNALA předložené nápravné opatření k výsledku hospodaření školní jídelny za rok 2018 ředitelem školy.

102/2019 RM PROJEDNALA A ROZHODLAo záměru města pronajmout prostory k podnikání v čp. 598 Hejnice na pozemku p. č. st. 1016. Ukládá tajemníkovi záměr města nebytový prostor pronajmout zveřejnit.

103/2019 RM PROJEDNALA A ROZHODLA o záměru města pronajmout prostory k podnikání v čp. 3 Jizerská ulice Hejnice na pozemku p. č. st. 172/2 a část pozemku p. č. 1104/2 na koupališti Hejnice. Ukládá tajemníkovi záměr města nebytový prostor pronajmout zveřejnit.

104/2019 RM PROJEDNALA žádost SDH Hejnice týkající se podpory akce „Pálení čarodějnic“ konané 30. dubna A ROZHODLA se žádosti vyhovět částkou 4.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit. 

105/2019 RM PROJEDNALA žádost spolku Sdružení osadníků Ferdinandova týkající se podpory akce „Pálení vatry - čarodějnice“ konané 27. dubna a rozhodla se žádosti vyhovět částkou 3.500,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit. 

106/2019 RM PROJEDNALA žádost týkající se schválení splátkového kalendáře na dlužné nájemné a se žádostí souhlasí s podmínkou bezproblémové úhrady nájemného a splátkového kalendáře. Ukládá finančnímu odboru připravit splátkový kalendář a tajemníkovi žadatelce odpovědět.

107/2019 RM PROJEDNALA žádost týkající se schválení splátkového kalendáře na dlužné nájemné a se žádostí souhlasí s podmínkou bezproblémové úhrady nájemného a splátkového kalendáře. Ukládá finančnímu odboru připravit splátkový kalendář a tajemníkovi žadateli odpovědět.

108/2019 RM PROJEDNALAžádost týkající se pronájmu pozemku, se žádostí SOUHLASÍ při dodržení obvyklých podmínek. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.

109/2019 RM PROJEDNALA A ROZHODLA o záměru města pronajmout garáž u čp. 387 P. Bezruče, Hejnice. Ukládá tajemníkovi záměr města zveřejnit. 

 

  Jaroslav Demčák - starosta města

 Petr Zoreník - místostarosta města

 

 

 

 

 

 

 

 

 


18.4.2019 13:51:06 | přečteno 217x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load