Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

7. jednání

- Město Hejnice -

U S N E S E N Í

ze 7. zasedání Rady města Hejnice konaného dne 01.04.2019 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města.
80/2019 PROJEDNALA kontrolu usnesení a ponechává ve sledování usnesení č.: 185, 230/2018 36, 42, 76, 79/2019 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usnesení č.: 287/2018 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 77, 78/2019 RM PROJEDNALA kontrolu usnesení a ruší usnesení č.: 73/2019

81/2019 RM PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ zprávu o zhodnocení zimní údržby a úklidu města po zimním období. Ukládá starostovi předložit zprávu ZM ke schválení.

82/2019 RM PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ zprávu o plánované propagaci Hejnic v aktuálním roce.

83/2019 RM SCHVALUJE pronájem nebytových prostor suterénu v čp. 598 Hejnice na dobu určitou od 1. dubna 2019 do 31. března 2024. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatele.

84/2019 RM PROJEDNALA A SCHVALUJE vítěze a výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Hejnice – Rekonstrukce mostu přes řeku Smědá“, kterým se stala firma SANAP, s. r. o., Marie Pomocné 291/4, 412 01 Litoměřice, s nejnižší nabídkovou cenou 2.217.965,61 Kč bez DPH. Ukládá starostovi podepsat s vítězem řízení příslušnou smlouvu o dílo.

85/2019 RM PROJEDNALA A ROZHODLAo záměru města pronajmout část pozemku p. č. 765/24 vk. ú. Hejnice za účelem parkování vozidla. Ukládá tajemníkovi záměr města část pozemku pronajmout zveřejnit.

86/2019 RM PROJEDNALA A ROZHODLA o záměru města pronajmout část pozemku p. č. 216/1 v k. ú. Hejnice.Ukládá tajemníkovi záměr města část pozemku pronajmout zveřejnit.

87/2019 RM PROJEDNALA A ROZHODLAo záměru města prodat pozemek p. č. 168/1 v k. ú. Hejnice. Ukládá tajemníkovi záměr města pozemek prodat zveřejnit.

88/2019 RM PROJEDNALA A SCHVALUJE Smlouvu o poskytování poradenských a konzultačních služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií. Ukládá starostovi podepsat příslušnou smlouvu.

89/2019 RM PROJEDNALA nabídku Radia Contact Liberec – FM 101,4 týkající se návrhu průběžné roční spolupráce v oblasti mediální propagace města Hejnice a akcí v jeho lokalitě a s nabídkou SOUHLASÍ. Ukládá starostovi informovat RCL.

90/2019 RM PROJEDNALA A SCHVALUJE  Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. j. OLP/635/2019 mezi budoucím oprávněným - městem Hejnice a budoucím povinným Libereckým krajem, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, IČO:70891508 na pozemku p. č. 1321/5 v k. ú. Hejnice. Ukládá starostovi smlouvu podepsat.

91/2019 RM PROJEDNALA žádost spolku Jizerské aktivity týkající se poskytnutí finanční dotace na realizaci akce „Jizerská nota 2019“ A ROZHODLA se akci podpořit částkou 8.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit.

92/2019 RM PROJEDNALA žádost spolku Jizerské aktivity týkající se poskytnutí finanční dotace na realizaci sportovní akce „Hejnicman 2019 a Mezinárodní festival outdoorových filmů“ A ROZHODLA se akci podpořit částkou 6.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi žadatele informovat a finančnímu odboru vypracovat veřejnoprávní smlouvu a dotaci vyplatit. 

93/2019 RM PŘIDĚLUJE byt v  Hejnicích. Ukládá finančnímu odboru vypracovat novou nájemní smlouvu a informovat žadatelku.Jaroslav Demčák - starosta

Petr Zoreník - místostarosta


 

 

 

 


3.4.2019 12:28:33 - aktualizováno 3.4.2019 14:52:48 | přečteno 277x | karel.kopecky
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load